Ἀνταπόκριση σε Συν~Αδέλφι :με ΕΠΙ~θετο ΑΠΕΡΑΝΤΑ Φωτεινό, #157,10.17

Δεν συν~φωνῶ στο θέμα “loyalty” ὂπως τοποθετεῖται
για τα κόμματα ἢ για το ὃ,τι δήποτε που ἐπι~φέρεται
με δόγμα.

Το “loyalty” εἶναι ὡς προς
την ἀνθρώπινη ΟΝτότητα και τον ΕΥαὐτό.

Και ὂχι, δεν εἶναι δυνατόν να ὑπάρχει καμία
δυσκολία στα να ΕΥθετοῦμαι με το … φωτεινό!

Κανένα ὂν, με ἓνα και μόνο μόριο ἀξιοπρέπειας
δεν θα μποροῦσε να ἀναπνέει μέσα στους κόλπους
αὐτοῦ που ἐπικαλοῦνται ὡς ΣΥΡΙΖΑ.

Εἰλικρινά,
δύναμαι να παρα~δέχομαι ἀκόμα και
ἓνα νεο~ναζί ὡς προς την ἀξιο~πρέπεια,
λόγῳ του ἀνεγκέφαλου
της “ἀνωτερότητας” και “πίστης σε καθῆκον”
ἀλλά,
σε τί να παρα~δεκτῶ ἓνα τσιπραϊκό ἂτομο
που κι ὀχετός τρέχει να ἀποδράσει ἀπ’ τη βρῶμα
και τη δυσωδία !…

Και πάλι θα ἀναφερθῶ στον Buckminster Fuller,
τον Σωκράτη και ὂλες ἐκείνες τις ψυχές που βασικά
ΜΑΣ ὑπενθυμίΖουν το ἲδιο πράγμα.

“Θες να ἀλλάξεις κάτι παλαιό ;
Τότε την ΕΝέργεια Σου να τη δίνεις
κτίζωντας το ΝΕΟ, το ΚΑΙΝΟ!
Το παλαιό χωρίς ΕΝέργεια, χάνεται.”

Και το “ΕΙΜΑΙ” Μου, το πιστεῦω “αὐτό”.

Σε “αὐτό” εἶναι που παρα~δίδω τη “loyalty” Μου.

.

Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο~Σεβασμός

.
🙂

.

 

all-truly-wise-thoughts

Διαφήμιση