με “Πλεύση Ἐλευθερίας” : πάψιμο μεμψιμοιρίας, #130,23

Και ἡ Ζωῆ να κάνει “κω…” ὃ,τι δήποτε,
κάτι ἂλλο ΠΑΝτα ὑπάρχει για να γίνει.

.
Το ΠΑΛΑΙΟ και ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ
παράδειγμα του κόσμου

του βασισμένου στη
δυαδικότητα και στο διαχωρισμό,

για το “διαῖρει και βασίλευε” του κόσμου,
ἒχει καταρρεῦσει.

Ἡ τελικῆ πτῶση του εἶναι “αὐτῆ”.

Ὃ,τί τρολιές και να πληρώνεστε να γράφετε,
ὂσο και να κοκκινίζετε, μπλετίζετε, πρασινίζετε
φωνασκίζωντας για να “περάσουν”
ἡ ματαιοπονία, ἡ μεμψιμοιρία και ἡ ἀπελπισία,
“alea jacta est”.

.
Tις ΑΚΤΕΣ
του Κόσμου ΜΑΣ
του Ὂμορφου

ὂπως τον ἀξίΖΟΥΜΕ

εἶναι να τις φτάσουμε
και μάλιστα πιο σύν~τομα
ἀπό ὃ,τι ὑπο~λόγιζα ποτέ!

.
Δεν ἒχει να κάνει

οὒτε με Τσίπρα
δηλαδῆ το συνώνυμο
του Ἐφιάλτη και Ἰοῦδα,

οὒτε με Ζωῆ
δηλαδῆ το συνώνυμο
του “εὒχομαι” {ΕΥ ΕΧΩ ΕΙΜΑΙ}.

.
“ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ”
~ Ale3ia

ΑΥΤΟ το ΕΙΜΑΣΤΕ
εἶναι το κάθε ἀφυπνισμένο Φωτεινό ΕΙΜΑΙ

και ΑΥΤΟ το ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ
εἶναι ἡ δράση του “τῶρα” ΜΑΣ

και ΑΥΤΟ το ΚΑΛΛΙΣΤΑ
εἶναι ἡ ΣύνΠΑΝτικῆ παρα~κατα~θῆκη ΜΑΣ

Τ Ε Λ Ε Ι Α
[οὐσια~στικο~ποιημένο θηλυκό
του ἐπί~θέτου : “τέλεια”]

.
❤ ❤ ❤ 😀 ❤ ❤
.

 

all-ways-love-and-light

Διαφήμιση