Παλαιό Παράδειγμα : μισοθυλισμός και μισομητρότητα, #98.10

 
Ἡ Κλειτορίδα και ἡ ΜΟΝΑδική της
ἀνα το ΣύνΠΑΝ λειτουργικότητα
ὡς το ΜΟΝΑδικό ὂργανο
(τουλάχιστον στον πλανῆτη ΜΑΣ σίγουρα)
 
με ΜΟΝΑδικῆ λειτουργία
την ἀντίληψη της … ἒκστασης (!!!)
 
θα εἶναι ΠΑΝτα
ἡ αἰτία του μισοΘυλισμοῦ
 
εἰδικά στου Βορειο-Δυτικοῦ
πατριαρχικοῦ “πολιτισμοῦ”
 
ἂρρεν ἀνωτερότητας
λευκῆς ὑπεροχῆς
 
τους ἰατρικούς πολεμικούς
στο σύμπτωμα και μόνο, δογματισμούς.
 
.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ
 
.
 
^_^
 
.
ce-the-sign-of-a-good-doctor-should-be-how-many-patients-she-can-get-off-medications-not-on