Ἀνθρωπολογικῆ Μελέτη Ἐλλαδιτῶν :dark forces & the Light, #ΣΑ38,28

 
Και, ΝΑΙ, εἶχα την ΕΝτύπωση πως
 
οἱ Ἐλλαδίτες
 
γνωρίΖΟΥΝ τη διαφορά
 
του Φωτεινοῦ
 
ἀπό
 
τα “σκοτεινά συν~φέροντα”
 
και πως,
 
γνωρίΖΟΥΝ σε ποιο
 
στρατό~πεδο να σταθοῦν
 
Ε Υ Θ Υ Τ Ε Ν Η Σ
 
ὡς το
 
παράδειγμα ἀνά το
 
ΠΑΝ~κόσμιο ΟΛΟ.
 
.
 
Τόσα χρόνια “συγγένειας”
και τάχα ἐνότητας φωτός “ἒθνους”
 
τόσα χρόνια συμβίωσης και προδοσίας
με και ἀπό τα “αδέλφια” τους Ἐλλαδίτες
 
και δεν πτοήθηκα για το
 
ΠΟΥ ΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ
 
ὂταν φτάσει “το τέλος της γραμμῆς” !…
 
.
 
Και νά, που φτάσαμε!
 
ΕΙΝΑΙ
 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ !!!
 
ΕΔΩ
 
ΟΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ~ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
 
ἀπό
 
ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ
 
και,
 
τί τελικά ἐμπειριῶνω ;
 
“Αὐτό !”
 
“Την Κόλαση !”
 
.
 
Ὂσο και να λυπᾶμαι
ἂλλο τόσο ΧΑΙΡΟΜΑΙ
που ΔΥΝΑΜΑΙ
να ἀνα~γνωρίΖΩ
 
το Φῶς
 
και
 
ΕΥχαριστῶ και ΕΥγνωμονοιῶ
 
το ΣύνΠΑΝ, το Θεῖο, τον Ἀλλάχ,
την Φύσις και την Κτίσις
το ΟΛΟΝ, ΕΝ
 
κι ὂτι ἂλλο το καλοῦνε οἱ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
 
που δύναμαι να
 
ΕΙΜΑΙ
 
ΕΥ~συν~Είδητο πλάσμα !…
 
.
 
Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο~Σεβασμός
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ
 
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
.
❤  🙂 ❤
.
be-kind-all-ways-right