Παλαιό Παράδειγμα : σπίλωση προς διαιωνίσεως του “σπηλαιό~ζειν”, #347,29

 
Το ὂνομα “Mohandas Gandhi”
εἶναι το ὂνομα που χρησιμοποιοῦσε
ἡ ἀποικειοκρατικῆ γραφειοκρατία
και “ἐνημέρωση” τότε, μιας και εἶναι
μέρος του ὀνόματος που ἀναγραφόταν
στην “ταυτότητά” του.
 
Φαίνεται να “χρησιμοποιῆται”
κατά κόρον, ἲσως μάλιστα και
περισσότερο ἀπό “ἀλά παλαιά”,
την ἐποχῆ Μας ἐτοῦτη.
 
Μαζί με ὑπέρ του δέοντος
προσπάθειες
να σπιλωθεῖ και να λασπολογηθεῖ
του ἀνθρῶπου αὐτοῦ, το ἒργο.
 
.
Το παλαιό και πια πεπαλαιωμένο
παράδειγμα του κόσμου, βασισμένου
στη δυαδικότητα και διαχωρισμό,
ἐπιβίωνε με την ἐξάσκηση του
“διαῖρει και βασίλευε”.
 
.
Ὁ Mahatma Gandhi, ἒγινε
το πρῶτο στον μοντέρνο κόσμο
της πληροφόρησης, ἂτομο
που ἐπέφερε
πραγματικῆ
ῥῆξη
στου παλαιοῦ και πεπαλαιωμένου
συστήματος, την ψευδῆ αὐτῆ
κατα~σκευῆ
περί ἀπόλυτης ἰσχύος και
χωρίς ἂλλης ἐπιλογῆς, “ἀναγκαιότητα”
ὑποταγῆς στα “κυβερνῶντα δεδομένα”.
 
.
Εἶναι ἡ “Μεγάλη Ψυχῆ”,
 
που εἶναι και ὁ Ἰνδουϊστικός τίτλος
“Mahatma”
που του δόθηκε ἀπό τον λαό
της Ἰνδίας (ὂλων των θρησκευμάτων)
 
μετά το “Gandhi Gee”
(ὂπως χρησιμοποιῆται το “Χατζῆ”
που εἶναι Μουσουλμανικός τίτλος
και σημαῖνει “ὂσιος”)
και
το “Babu”,
δηλαδῆ “πατέρας”, “παππούς”
και που στην Νότια Ἀσία
χρησιμοποιῆται ὡς ἒνδειξη σεβασμοῦ,
ἀντί ἂλλου “πολιτικοῦ” ὀνόματος,
 
εἶναι, λοιπόν, ὁ Mahatma Gandhi
 
ἡ ψυχῆ ἐκεῖνη ἡ ὁποῖα ἂπλωσε
 
στον μοντέρνο, μετα-μοντέρνο κόσμο
 
την Ὀμορφιά Ἀπελευθέρωσης μέσῳ
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ.
 
.
Πιστεῦω πως
εἶναι ξεκάθαρο το “γιατί”
γίνεται τόσος ντόρος
στις μέρες Μας
 
να μην ἀναφέρεται ὡς
“Mahatma”
και να “περνιέται”
το ὂνομα της καθεστωτικῆς
και ὂχι της
λαϊκῆς του ταυτο~ποίησις
 
ἢ/και,
 
να βγαῖνουν “πλαστά”,
ἀποφθέγματα που
 
ΕΝδυναμῶνουν
και
ΕΝισχύουν
 
το δρόμο προς την
ἀπελευθέρωση
 
ἀπό τις ψευδαισθῆσεις
περί “στεγανῶν”
στον κόσμο ΜΑΣ.
 
.
Ἐμένα, προσωπικά, Με χαιρε~ποιεῖ
το γεγονός πως
γίνεται ΤΟΣΗ προσπάθεια
“σμίκρυνσης” των
φωνῶν
που λάλησαν
τις Ἀ~λήθειες ΜΑΣ
 
{ἀλήθεια > ‘α’ στερητικό + λῆθη
> αὐτό που δε δύναται να ξεχαστεῖ}.
 
.
Ἂλλο παράδειγμα εἶναι π.χ. ὁ
Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.
 
που, τόσος σάλος για να βγάλουν
το “Rev.” δηλαδῆ “Αἰδεσιμότατος”
ἢ/και το “Dr.” δηλαδῆ “Διδάκτωρ”,
 
με τους χίλιους δυο τρόπους, ὡς
“μη-ἱσχύοντες τίτλους”.
 
.
Με χαιρεποιεῖ, ἐπειδῆ
 
ΕΠΙ~δεικνύεται ἡ ΕΠΙ~φώτηση
 
στου Λόγου το Ἀ~ληθές !!!
 
.
Καθῶς,
 
ἡ Ἀλήθεια Εἶναι ΠΑΝτοτε Ἀ~λήθεια
 
στο
 
ΤΙ ΕΝ~ΠΕΡΙ~ΕΧΕΙ
 
.
Ὂσο και να διαμοχλεῦουνται
οἱ τυχόν τίτλοι
εἲτε ὀνομάτων, εἲτε “idiotικο-ποίησις”,
 
τα λαλήματα τα ἲδια εἶναι
που φέρουν την
 
ΟΥΣΙΑ
και
ΠΕΡΙ~ΟΥΣΙΑ
 
στο ἂτομο
που τα μετουσιῶνει
για το “ΕΙΜΑΙ” του.
 
.
 
Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο~Σεβασμός
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ
 
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
.
❤ ❤ ❤ 🙂 ❤ ❤ ❤
.
all-truly-wise-thoughts
Διαφήμιση