Ἡ Μητρικῆ ΜΑΣ γλῶσσα και ἡ πατριαρχία του “Λόγου” Της, #023,11

Ὁ “λόγος” ὡς ὂργανο του
“διαῖρει και βασίλευε”
δεν εἶναι καινούργιο θέμα.

Το θέμα ὂμως εἶναι στο γεγονός πως
δεν τίθεται το σωτό “ἐρώτημα”.

Θέλω να θίξω το ἐξῆς :

Ὁ “Λόγος” γίνεται θέμα ΜΟΝΟ στην
… “γραπτῆ” του παρ~ουσία.

Και ἡ παρ~ουσία του “γραπτοῦ” λόγου
ἐμφανίστηκε ὡς μέσο κατα~πίεσης
της ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ.

Δεν θα μακρυγορῆσω και ἀπαξιῶ την
(ἀκόμα μία) ἂλογη και ἂσκοπη
πατριαρχικῆ ἐκπόνηση … “πολέμου”.

.
Εἰδικά την Ἐλληνικῆ γλῶσσα
ἀπό ΘΗΛΥ ΕΝέργειας
(με την ἰκανότητα να γεννᾶ)
την εὐνούχησαν οἱ “λόγιοι”
για να την φτιάξουν στα “μέτρα” τους
τα πεοτικά, της ἂμεσης ἐκσπερμάτωσης.

.
Ἐπ~ίσης,
ἡ ΜΗΤΡΙΚΗ γλῶσσα δε, μαθαίνεται
ἀπό τη ΘΗΛΥ ΕΝέργεια
δηλαδῆ ἀπό τη ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΑ ~ ΜΗΤΕΡΑ
καθῶς μεγαλώνουμε

ὂπως και

ἡ αἲσθηση της ΔΙΚΑΙΟ~ΣΥΝΗΣ
που φέρουμε στην συν~περι~φορά ΜΑΣ
καθῶς την μαθαίνουμε ἀπό τις ἐκ~δικάσεις
της ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΑ ~ ΜΗΤΕΡΑ
μεγαλώματος.

.
Και ὡς συνηθίζει ἡ πατριαρχία
σε ὂλα “αὐτά”, καταδυναστεῦει με την
ΕΠΙ~βάρυνση της θρασυ~δειλίας
και ἐθελοτυφλίας της.

.

“Πιστεῦω πως στη Φύση δεν ὑπάρχει ‘ἐναντίον'”
~ Ale3ia

.

ale3ia-penteleon-de-arcturi-i-belive-that-in-nature-there-is-no-vs