Ἡ ἐνυλοποίηση του “ἐφκῆκεν ἡ πίστη μου”, #18,368,689.11Ξ07

 
Ξέρεις, τα “σημάδια”
δεν εἶναι για να τα ψώνιζει κανείς …
… “αὐτό ναι, αὐτό ὂχι” …!
Και μπορῶ με σιγουριά να Σου πῶ, πως
 
τα “ἂσκημα / δύσκολα σημάδια”, εἶναι πολύ
περισσότερα και ἀδιάλειπτα συνυφασμένα
με τον “τίτλο – ἰσχυρή πρσωπικότητα”
 
ὂταν ΕΙΔΙΚΑ, το ἂτομο εἶναι και ~ ΘΗΛΥ ~ .
 
.
Το πως δηλαδῆ
“κοιτάζεται” ἓνα ἂτομο με “ἰσχυρή προσωπικότητα”
και,
πως ἡ ζωῆ τους, σε ὂλους τους τομεῖς
βρίσκεται στη “μποῦκα του κανονιοῦ”
ἀπέναντι στο ψεύτικο και στην ἰδιοτέλεια
και πως,
ναι, εἶναι ἀπέραντα μοναχικός ὁ δρόμος
και ναι,
σχεδόν ΠΑΝτελῶς, διανύεται με πλῆρη ἀχαριστία
στην συν~περι~φορά των Συν~Οδοιπόρων του,
 
ὂχι ἀπό “κακία”
(ὂχι πάντοτε, τουλάχιστον), ἀλλά
ἀπό καθαρή ἂγνοια και ἀδυναμία
να κάνουν … ἀναγνώριση.
 
Τις περισσότερες φορές, τα ἂτομα με “ἰσχυρή
προσωπικότητα” εἶναι ἂτομα μισητά,
 
ἲσως, μάλιστα, πιο πολύ και ἀπό
το οἰκείο περιβάλλον τους
 
καθῶς, ἡ “τριβῆ” και ἡ ἐκτεταμένη κιόλα που
το κοντινό περιβάλλον ἐκτίθεται μαζί τους, δυσκολεῦει
τους Συν~Οδοιπόρους ἀβάσταχτα,
 
ὂχι γιατί δεν εἶναι και οἱ ἲδιοι ἰκανοί να εἶναι με
“ἰσχυρή προσωπικότητα”, ἀλλά ἐπειδῆ
 
δεν εἶναι “ἒτοιμοι” να ἀντεπεξέλθουν στα
“κτυπήματα” που εἶναι ἐγγενῆ με τη διαβίωση
“αὐτῆς” της προσωπικότητας
 
και αὐτό ἲσως, το “δεν εἶναι ὲτοιμοι”, να εἶναι
και ὁ κύριος λόγος που γίνεται ἓνα ἂτομο
με “ἰσχυρή προσωπικότητα”, τόσο
… ἀπεχθές.
 
.
Τέτοια γραφόμενα διαβάζονται σαν “ψηλά γράμματα”
και “δικαιολογίες” … και πολλοί θα πουν και
“μεγαλομανίες”.
 
Δεν ἒχει σημασία, τί λέω “ἐγῶ” ἢ, τί καταλαβαίνει “κανείς”
αὐτό που “αὐτό” εἶναι, “ΕΙΝΑΙ”.
 
Και Ἐμένα με ἰκανο~ποιεῖ.
 
Το ΕΥχαριστῶ και το ΕΥγνωμονοιῶ
 
~ Ale3ia
 
.
ce-when-life-is-sweet-say-thank-you-and-celebrate-when-life-is-bitter-say-thank-you-and-grow
Διαφήμιση