ΕΥτυχῶς … ΠΑΝτελῶς και πανΤΕΛΩΣ καθαρά

Νανά Παναγιωτάκη – ἀνάρτηση ἀπό 17/11/2016

 

Ἀγαπημένη Νανά Παναγιωτάκη,

ἀν “τότε” εἲχαμε ὂντως διῶξει
“… τα μιάσματα …”,
ΤΩΡΑ ΟΝΤΩΣ, ΟΧΙ
δεν θα ζούσαμε “αὐτό”
που ζοῦμε σήμερα.

ΕΥτυχῶς δηλαδῆ και το “λαλῶ”, με πλῆρη
τριαφάνεια του νοῦ.

ΧρῆΖΕΙ
ἡ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

που ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ πρό~ταση
και ΕΙΜΑΣΤΕ ἢδη σε τριαδικασία
ἐφαρμογῆς Της,

καθῶς και,
ἡ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

που ἐπ~ίσης ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ βίωμα
και ΕΙΜΑΣΤΕ ἢδη σε τριαδικασία
παραγωγῆς Της

να εἶναι
ΠΑΝτελῶς και πανΤΕΛΩΣ
κ α θ α ρ ῆ
ἀπό ὃποια δήποτε … ὑπο~λείμματα
σκοτεινῶν σκια~γραφῶν.

.

Ἒχουμε ἀγῶνα μπροστά ΜΑΣ, ναι, ἀλλά
και, δεν εἶναι τίποτα μπρος στο ὃ,τι
κατ~ορθώσαμε και παρα~μείναμε
με τις Φωτεινές ΜΑΣ ἀξίες !…

Δεν ἒχει πολύ ἀκόμα … το ὑπόσχομαι.

Φτάνουμε στις ἀκτές του Κόσμου ΜΑΣ
ὂπως τον ἀξίΖΟΥΜΕ …!

.

Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο~Σεβασμός

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ

Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

.

Φ Ω Σ ~ ΕΝκτίΖΟΥΜΕ

.

 

antoine-de-saint-exupery-nous-sommes-responsables-pour-ceux-qui-nous-avons-apprivoise
“Εἲμαστε ὑπεύθυνοι για αὐτά που ἒχουμε ὀραματιστεῖ.” ~ Antoine de Saint-Exupery