~ Το Kὺμα … ~ The Wave … ~

 

<< . . .

Το Κῦμα που φτάνει στην Ἀκτῆ δεν κοιτάει ποια χῶρα εἶναι.

~

The Wave that reaches the shore does not inspect which country it is.

. . . >>

~ Ale3ia Penteleόn de aRcturi

 

waves-crashing-on-seaside-s-gentle-shore