Ἓνα ἀπό τα ἲδια ἀλλά και τελευταία, τελικά … [Caene Defiant Girl] ~

Στο κράτος της Ἐλλάδας, ἒχει κατασκευαστεῖ ἲσως
το πιο πεοκρατικό μέρος του πλανῆτη.
Και ἀπό βιωματική ἐμπειρία, ἀλλά και ἀπό
μελέτες που περι~διάβασα, δεν ὑπάρχει
πιο ὀπισθοδρομικός και μισογυνιστικός
τρὀπος διαβίωσης, ἀπό τον τόπο ὃπου
τους πολιτισμούς της ἀρχαιότητας του,
ἂφησαν να τους “ἀλλάξουν τα φῶτα”
τα πατριαρχικά, “λευκά”, βασισμένα στην
ΠΑΛΑΙΑ διαθῆκη, … “κεφάλια”
(και της ἐγκεφαλικῆς και οὐρο-σεξουαλικῆς) .
Ἡ “Γη~Ναι~Κα” στην Ἐλλάδα
δεν δύναται να ἒχει ἀληθινή “εἰκόνα”
της κατά~στασης της.
Και τα λόγια μου “ἐδῶ”, εἶναι νιῶθω σαν να
περι~γράφω το νερό στα ψάρια.
“Το θέμα δεν εἶναι το να σκεφτεσαι ἒξω ἀπό το κουτί
ἀλλά, το να συνειδητοποιήσεις πως δεν ὑπάρχει κουτί”,
που λέει και ὁ Deepak Chopra.
.
Ἡ Αὐτο~γνωσία της ΘΗΛΥ~γνωσίας
ἒχει πολλάαααα χρόνια κάθαρξις να πλύνει
ἀπό πάνω της
και,
πολλάααα πολλάκις περισσότερα να ἀπαλλάχτεῖ
ἀπό αὐτά που της … “κολλήσανε”
οἱ … ἀλλόπιστοι.
.
Ὃπως και να εἶχε …
ἡ ἀπελευθέρωση της ἀνθρωπότητας
εἶναι ΘΗΛΥ (ὑπό)θεση.
Και,
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜ@
.
Ἡ Ἀ~φθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
.
.
Wall Street Charging Bull and Defiant Girl
[The Wall Street Charging Bull and the Caene Defiant Girl]
Διαφήμιση