ΟΝτότητα και Ἀρχαῖα Ἑλληνική γλῶσσας νόηση, #878.Φπ

. . .
 
<< …
Henry Kissinger 1974
 
“The Greek people are anarchic
and difficult to tame.
 
For this reason we must strike deep
into their cultural roots : perhaps then
we can force them to conform.
 
I mean, of course, to strike at their language,
their religion, their cultural and historical reserves,
so that we can neutralize their ability to develop,
to distinguish themselves, or to prevail;
thereby
removing them as an obstacle
to our strategically vital plans in the Balkans,
the Mediterranean, and the Middle East.”
 
… >>
 
.
 
“…
Language is the house of
the Truth of BEing
…”
~ Martin Heidegger
 
.
 
{ἀ~λήθεια > “α” στερητικό + λῆθη
> αὐτό που δε δύναται να ξεχαστεῖ}
 
.
 
Τα Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, ἀπέδειξαν μελέτες
θεραπεῦουν τη δυσλεξία
[http://www.aall.org.au/allpublication/help-dyslexic-learner-unlikely-source-study-ancient-greek]
και
λειτουργοῦν προς τη δημιουργία
ΟΞΥτητας του νοῦ
[http://journal.oraltradition.org/files/articles/1i/6_havelock.pdf]
 
.
 
Ἀφαιρῶντας την οὐσία της γλῶσσας
στο ὀλοκληρωτικό σύστημα ἐκ~παίδευσης
του παιδομαζώματος,
ἡ παρΟΥΣΙΑ του
“πολίτη”
“έλεύθερου”
“σκεπτὀμενου”
ἀτόμου, εἶναι ἀπό παιδεία
ὂχι μόνο ἐλλειπής,
ἐξαφανισμένη.
 
.
 
Ἡ εὐθύνη των ἐκπαιδευτικῶν για την κατάντια
εἶναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ !
 
Οἱ λαμπαδο~φόροι της Ἑλληνικῆς γλῶσσας
δεν ἒπρεπε ΠΟΤΕ να ἐπιτρέψουν
το μονοτονικό και την ἀφαίρεση της Ἀρχαῖας
Ἑλληνικῆς !!!
 
Ὃπως ἐπ~ίσης, λέξεις/τἰτλοι στα τετράδια
ὃπως … “γλῶσσας” και “ἀντιγραφῆς” … και
“βόμβα” για να μάθουμε το γράμμα “Β”, εἶναι
ὂχι ἀνεκδιήγητα, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ.
 
Ἡ εὐθυνοφοβία του
“κάνω αὐτά που μου λεν”,
“τη δουλεία μου κάνω”
“πόσο δύσκολο 20-30 παιδιά σε μια τάξη
για να ΔΟΥΛΕυτεῖ ἡ ‘ὓλη’ “,
χωρίς αὐτοκριτική, αὐτοθεώρηση
και ἀσφάλιση του νοήματος “μάθηση”,
εἶναι θρασυδειλία.
Σκέτη.
 
Και ἡ ἙλληνόΦωνη ἐκπαίδευση ἐδῶ και χρόνια
αὐτό παράγει και διαιωνίζει :
 
την ἀλαζονεία
{ἂλη = ἂσκοπη περι~πλάνηση}
του ἠλίθιου
{ἢλιθα = πολλά, ὑπερβολικά, μάταια}
 
.
.
Διαφήμιση