ἙλληνόΦωνη ΕΝθύμηση

. . .

.
Κανένας δε ζει “μέσα στην εἰρῆνη”.

Εἲμαστε ὂλ@ μεγαλωμέν@ μέσα σε μια
τρισδιάστατη ψευδαίσθηση.

.
Το θέμα, που λέει και ὁ Chopra,
δεν εἶναι να σκέφτεσαι ἒξω ἀπό το κουτί, ἀλλά
να συνηδειτοποιῆσεις πως
“δεν ὑπάρχει κουτί”.

.

Ἡ γλῶσσα ἡ Ἑλληνική εἶναι αὐτή
που κρατοῦσε τα ἐφόδια για
τη μη~χειραγώγηση του νου.

.

Ἧταν βασικό “κομμάτι” της
σκλάβωσης της ἀνθρωπότητας
ἡ “διά~λυση” αὐτῆς
εἰδικότερα τα τελευταῖα 35 χρόνια
και ἂρα, της Ἑλληνικότητας.

.

“Ἑλληνικότητας” με την ἒννοια
που ἒδινε ὁ Λιαντίνης ἢ ὁ Μάνος,
δηλαδῆ,
της ΟΝτότητας της Φωτεινῆς.

.

Δεν ἒχει σχέση με “γέννημα” και
“καταγωγῆ”.

Ἒχει σχέση με ἙλληνοΦΩΝΕΙΑ !

.

Ἡ Ἑλληνικότητα ΔΕΝ κυβερνιέται.

.

Ἡ λέξη “κυβερνεῖν”
σημαίνει “τοποθετῶ σε κύβο”

δηλαδῆ,

“βάζω σε κουτί”.

.

Ἡ Ἑλληνική Φωνῆ γνωρίΖΕΙ
πως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΥΤΙ.

.

Και, χρῆΖΕΙ
να το ΕΝθυμηθοῦμε.

.

“Θύμις” σημαίνει “ΨΥΧΗ”.

.

Και εἶναι τη ΘΥΜΗΣΗ
που Μας ἀφαίρεσαν.

.

ΟΛΕΣ τις ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ λέξεις ΜΑΣ
Μας τις μαγάρισαν.

Ἡ ΦΩΝΗ ΜΑΣ
να μην ἐνώνεται με τη συχνότητα
του σύνΠΑΝτῶς.

“Κρίση”, “οἰκονομία”, “σχολεῖο”,
“θυμός”, “ἒρωτας”, “εὐφορία – ἐφορία”,
και τόσες και τόσες και τόσες.

.

ΧΡΗΖΕΙ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ

[“ΕΝθυμοῦμαι” ~ “Εἶμαι σε μια ψυχῆ”]

.

Ἐπειδῆ,

ἡ Ἐπ~ανά~σταση
[ἳστημι ~ στέκομαι ὃρθια]
δε γίνεται.

ΕΙΜΑΣΤΕ !

Και,

ΕΝ τῳ “ΕΙΜΑΙ ΕΝ~ΘΥΜΗΣΗ”

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜ@ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ

.

Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

.

ΑΝΥΠΑΚΟΗ ! ΑΝΥΠΑΚΟΗ ! ΑΝΥΠΑΚΟΗ !

.

.

.

.

Διαφήμιση