Ἐπι~σημαῖνω τα ἑξῆς : DM14-21/04, 32.27

. . .

Ἓνα “ὂνομα”
ἀναγράφεται ἐπειδῆ
παῖρνει τη ΕΥΘΥΝΗ
της “πρό~τασης ἒκ~φρασις” ,
ὂχι για διθυράμβους, ἀλλά
για το γεγονός του.

Στην πιθανότητα να ἐπιτεθοῦν
της δημιουργίας, παραδείγματος χάριν,

“ποιος το ἒκανε αὐτό”,

ὑπάρχει ἀπο~δέκτης
με πλῆρη ἐπί~γνωση
της δράσης του.

.

Για ΕΝΑ παράδειγμα
ἀπό τα πολλά
που ἒχω “ἐμπειριώσει”
και που ἒγινε πριν ἀπό 1-2 βδομάδες :

Με “φίλους” προσπαθήσαμε
να φτιάξουμε στο facebook σελίδα
“Education”
με τίτλο :

“kultur macht frei”

που εἶχε ὡς φωτογραφία προφίλ
το συγκεκριμένο montage
της {ΕΝ χῶρῳ Τεχνηέσσα}
(Essa Texnimata)

Μέσα σε λιγότερο ἀπό μία ὣρα
Μας το “ἀκύρωσαν” (un-published)
… και ἡ “φίλη”
που εἶχε ἀναλάβει να διεκπεραιώσει
τη σελίδα (Roda Pirelli)
ἀκυρώθηκε ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ὡς προφίλ, ἀπό το facebook,
χωρίς ΚΑΜΙΑ (προ~)ἒνδειξη
ἢ, “δικαιολογία”.

.

ΑΥΤΟ εἶναι να παίρνεις ἀπο~φάσεις
με τις εὐθῆνες που ἀνα~λογοῦν !

Δεν εἶναι ἡ “ΜΠΟΥΡΔΑ” της “ἐγῶ”~μανίας
περί “copyright” και “ποσοστά”
που παίρνει ὁ “ἑκδοτικός οἲκος” !

~
Λες και το Θεῖο~σύνΠΑΝ~ΕΝ ΟΛΟΝ
ἀπό το ὁποῖο
παρ~έχεται και προ~ και παρ~ ἒρχεται
ἡ δημιουργική ΕΝ~πνευση
και Ὓπαρξη,
εἶναι με “λεφτά” που ἐπι~κοινωνεῖ !
~

.

Εἶναι ὁ σεβασμός του

“ΕΝ ΑΡΧΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ”

δηλαδῆ, ἡ πρό~θεσις.

“Ἐδῶ”, εἶναι με πρόθεση την ἐπί~γνωση του

“Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο~Σεβασμός”.

.

Μπορῶ να πῶ πως εἶναι
τουλάχιστον ἀπο~γοητευτικό
ἂνθρωποι που
παρουσιάζουν μαχητικότητα
στη ζωῆ τους με

ΔΕΝ ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ

και που
στην “τα προς το ζεῖν” ζωῆ τους
καταφέρνουν
να δημιουργῆσουν ἒργο
ἒξω ἀπό τα
των “ποσοστῶν”
κεφαλαιοῦχα πλοκάμια,

ἐπι~δεικνύουν
“δύο μέτρα, δύο σταθμά”
συν~περι~φορά

με τα “κάπως ἀ~ργά” ἀντανακλαστικά
του “δεν λαμβάνω μέρος”
σε βρώμικες παραγωγές

(ἂσχετα με το
ἂν εἶναι ΕΝτελῶς βάσιμο
το “βρώμικες παραγωγές”)

ἢ και,

για ὂσο ἀφορᾶ “δουλειά” ἢ ἒργα
που δύναται να μην “τα πᾶμε”

(ἂσχετα με το
ἀν εἶναι πανΤΕΛΩΣ βάσιμο
το “δεν τα πᾶμε”).

.

Εἶναι διαφορετικά που “ἀκούγεται”
ἡ φωνῆ του “ἐγῶ”
ἀπό
την Φωνῆ του “ΕΙΜΑΙ”.

Και ὂταν με ἐπίγνωση ἐπι~λέγεις
το “ζεῖν” του “ΕΙΜΑΙ”

ἡ παραφωνία του “ἐγῶ”

δεν συνάδει
{συν~αείδει = συν + τραγουδᾶ}
με την Ἀρμονία του
ΕΝ~ΟΛΟΝ~ΕΝ.

.

EIMAI ΕΝ~ΘΥΜΗΣΗ {θυμός = ψυχῆ}

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜ@ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ἡ ἈΦθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

.

Alexia Christodoulou
Ale3ia
Chevalieuse de Faeinoterre Helia
και ὂσα ἂλλα “ὀνόματα”
δύναται να δημιουργοῦνται
προς ἒκ~φρασιν ΕΝέργειας.

.

“ἙλληνόΦωνη ΕΝθύμηση”
https://www.facebook.com/awnidea5/posts/783373071829994

.
[“ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ”
by Plasticobilism]

 

.

 

ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ~ Και ΖΩΗ του παροντος αιωνος
“ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ” by Plasticobilism

.

Διαφήμιση