ΕΝ~ΘΥΜΗΣΙΣ

. . .
 
.
Δεν ἒχει σημασία,
ἀκόμα και (ἂν) ὁ Μελανσόν βγεῖ
και κάνει “u-turn” προς τα ζόμπι,
δεν ἒχει σημασία.
 
Ἡ Ἐπ~ανά~σταση δε γίνεται.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ !
 
Και σύνΠΑΝτα,
εἶναι να ὑπάρχουν
οἱ ΟΝτότητες
της ἐπί~γνωσης του “ΕΙΜΑΙ”.
 
Τα ζόμπι του “ἐγῶ”
ὂσο και να … ἀπλῶσουν
δεν δύνανται να “σβῆσουν”
το “ΕΙΜΑΙ”.
 
.
 
Και εἶναι ἡ “ἐποχῆ” στη Γῆ ΜΑΣ ὂλη
που το “ΕΙΜΑΙ” ἀφυπνᾶται.
 
.
 
Ὂλα τα ἒχουμε “δει”, ὂλες τις σκοτεινές ἐκφάνσεις.
 
Το μόνο που ἒχουμε πια να ζήσουμε, εἶναι
την ΕΝ~ΘΥΜΗΣΗ.
 
.
 
Και την γλῶσσα του Φωτός Μας
που μας πλαστο~γράφησαν
 
.
λίγα παραδείγματα ἀ~λήθειας :
θυμός = ψυχῆ
{ΕΝθύμηση ~ ἐν τῳ ΕΝ ψυχισμός}
κρίση ~ κρίση
{το ἐργαλεῖο της νόησης}
εὐφορία ~ ἐφορία
{το ἒχειν τα καλά}
οἰκονομία ~ οἰκονομία
{οἰ νόμοι της οἰκουμένης, του σύνΠΑΝτῶς}
σπειρα ~ σπείρα
{ἡ ἐλικοειδής συνΠΑΝτική ἐξέλιξη}
.
 
στο “ΕΙΜΑΙ”
ὑπάρχουν ὂλα αὐτά
τα συν~εγγενῶς
ἀδιάλειπτα.
 
.
 
Ἂρά, δεν ἒχει σημασία
το “ἂν” και το “πότε”.
 
Ἐπειδῆ, εἶναι
 
το ἀ~λύγιστο του
ἀναπόφευκτου
 
και,
 
ὁ χρόνος του ΠΑΝτοτινοῦ
Ἐνεστῶτα
 
{ΕΝ ἳστημι
~
ὃρθια στέκομαι στην ΕΝΑτότητα του “τῶρα”}
 
.
 
ΕΙΜΑΙ ΕΝ~ΘΥΜΗΣΗ
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜ@ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ
 
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
 
.
.
.
Paradise IS the ABSOLUTE Se;f-Respect - Παράδεισος Εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός . oldish hand-designed flowers μικρότερο
Διαφήμιση