δηλαδῆ πρό~θεση

. . .

.
Δεν ἒχω κανένα λόγο,
δηλαδῆ πρόθεση,
να κάνω πια “πολεμικές”
του παλαιοῦ παραδείγματος του κόσμου,
του βασισμένου στη δυαδικότητα
και το διαχωρισμό.

Και δῆ,
προς μισανθρωπισμό,
που μόνο το “ὀλοκληρωτικό τσουβάλιασμα” δύναται
να Μου προς~φέρει.

Δεν Εἶμαι Φροϋδική.

Για Μένα ὁ Freud
ἀπό ὃπου παράχθηκε και το “ἒργο” του Bernays
του ἀνιψιοῦ του,
ἦταν, εἶναι και θα εἶναι
in extremely close second με τον Hobbes,
οἱ χείριστοι λαθράνθρωποι (*)
που προς~έφεραν τον “μοντέρνο” σκοταδισμό
ἐνσκλάβωσης της ἀνθρωπότητας.

.

Ὡς ἙλληνόΦωνη,
ἐπι~λέγω με ἐπί~γνωση,
το Φῶς τῆς γλῶσσας Μου.

.

ΕΙΜΑΙ ΕΝ~ΘΥΜΗΣΗ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜ@ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

.

(*) νεολογία by Ale3ia
Λαθράνθρωπος, οι και λαθρανθρωπία
: το να συν~κατα~λέγεται λαθραῖα ἓνα ἂτομο ἢ ἂτομα
στό εἲδος τῶν ἀνθρῶπων.
https://www.goodreads.com/quotes/8494774

.
.


.

23η Ἀπριλίου, 2017

.

Διαφήμιση