“Το ἒτσι ἢ το ἀλλιῶς”, ἀδικαιολόγητο

. . .

.
Δεν ὑπάρχει καμία δικαιο~λογία

στη δεύτερη “Κυριακή”

ὃποιας ἐκλογικῆς ἀναμέτρησης

να μην ἀναδεικνύονται

3 (ΤΡΕΙΣ) ὑποψηφιότητες.

.
“Το ἒτσι ἢ το ἀλλιῶς”
εἶναι ΜΟΝΟ το προγραμματισμένο
παλαιό παράδειγμα του κόσμου
του βασισμένου στη δυαδικότητα
και διαχωρισμό
που ἒκδηλα διαιωνίζεται με το
“διαῖρει και βασίλευε”.
.

Ἐννοεῖται πως

ἡ Ἐπ~ανά~σταση δε γίνεται.

ΕΙΜΑΣΤΕ !

Και,

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜ@ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ

.

Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

.

ANYΠAKOH ! ANYΠAKOH ! ANYΠAKOH !

.

.

Prince - a 2 party system, the lesser of 2 dangers, the illusion of choice. A veiled form of fascism where nothing really changes and You never had a choice.

.

27η Ἀπριλίου, 2017

.

Διαφήμιση