Ἐπι~σημαῖνω τά ἑξῆς : προς τί, ἡ τόση “σημασία”

. . .

Ἀπαξιῶ.

Ἀλλά και, ἀπορῶ
προς τί, ἡ τόση “σημασία”
στα πιο εὐκόλως ἐννοούμενα.

.

Δεν χρειάζεται ἡ πολεμική
του παλαιοῦ παραδείγματος του κόσμου
του βασισμένου στη δυαδικότητα και
διαχωρισμό.

Και σίγουρα, δεν εἶναι άναγκαῖα
ἡ πρακτική του “τσουβαλιάσματος”,
που ὁ ὀλοκληρωτισμός προς~φέρει.

.
Ἡ “προπαγάνδα”
ἐπιβάλλει τη μετουσίωση
των ἐννοιῶν.
.

Ἡ “ἀ~λήθεια” (“α” στερητικό + λῆθη)
ἐπιβάλλει την
ΕΝθύμηση (ἐν τῳ ΕΝ ψυχῆ).

.

ΔΕΝ ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜ@ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ἡ ”Αφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

.
.

Moliere - a wise man is superior tp any insults which can be put upon him + best reply to unseemly behaviour is patience and moderation.

.

25η Ἀπριλίου, 2017

.

Διαφήμιση