Ἐπι~σημαῖνω τἀ ἑξῆς : Πίστη και Ἐνεστῶτας

. . .

<< …

Ἡ πίστη δεν εἶναι ἒνδειξη φόβου.

Συχνά συγχήΖουμε την Πίστη
με τη δεισιδαιμονία.

Ἡ Πἰστη
εἶναι ἡ ἐπί~γνωση του
ΕΝ~ΟΛΟΝ.

Δεν ἐν~περι~έχει ἀμφιβολία.

Ἡ Πίστη δεν χρησιμοποιεῖ το ῥῆμα “ἐλπίζω”.

Ἡ “ἐλπίδα” εἶναι ἀμφιβολία.

Ἡ Πίστη
χρησιμο~ποιεῖ το ῥῆμα
“εὒχομαι” {ΕΥ ΕΧΩ ΕΙΜΑΙ}.

Και το “ΕΥ ΕΧΩ ΕΙΜΑΙ”
εἶναι ΠΑΝτα στον “Ἐνεστῶτα”
{ΕΝ + ἳστημι = ἐν τῶ ΕΝ ὁρθώνομαι}.

Στην Πίστη ὑπάρχει ἀπ~ουσία φόβου.

Στον “φόβο” ὑπάρχει ἒλλειψις Πίστης.

.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜ@ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

.

… >>
~ Alexia Penteleon

.

EYχαριστίες και ΕΥγνωμόνοια

Georgios Protopapas

για την ἐν~πνευση

.

 

.

Khalil Gibran- Faith is a knowledge within the heart, beyond the reach of proof.

Διαφήμιση