Ἀναπόφευκτα ~ , #OPel100Cyear4

. . .

.
Ἀγαπημέν@,

Ναι! Εἶναι “ΤΩΡΑ ΤΕΛΟΣ, ΜΑΓΚΕΣ!”

Να Σου ΕΝθυμίσω ἀκόμα κάτι, θέλω.

Στον συνΠΑΝτικό χρονο~χῶρο
εἶναι ΗΔΗ τελειωμένο.

Αὐτό που βιώνουμε στα “ἰσο~γεια”
ἒχει ἀκομα να … προς~γειωθεῖ.

Ναι, εἶναι “στρατόπεδα”
και ναι, εἶναι μέχρι “τέλους”.

ΠΑΝτα αὐτή ἦταν ἡ μάχη
και ΠΑΝτα “ἐδῶ” κατα~ληγει.

Αὐτό που το κάνει τριαφορετικό
στη δική ΜΑΣ ἐποχη, εἶναι
ἡ “ἀναρχικότητα”.

Δηλαδῆ,
ἡ ΕΠΙ~λογή,
ἡ ΕΥΘΥΝΗ αὐτῆς τῆς ἐπι~λογης
και τρίτον,
ἡ ΑΠΟΛΥΤΗ ἀπόρριψη της βίας.

Ὁ ΚΑΘΕ ἓνας ΜΑΣ
ἒχει κάνει ΗΔΗ την ἐπι~λογή,
εἲτε ἀντι~λαμβάνεται την εὐθύνη
εἲτε ὀχι, την ἒχει ΗΔΗ κάνει.

Ἡ “βία”, που ἀντι~μετωπίΖΟΥΜΕ
εἶναι στο “ἐνάντια” της ΦΥΣΙΣ
και ΦΥΣΙΣ ΜΑΣ, που κατα~δεχόμαστε
να βιώνουμε.

~ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Η ΟΜΟΡΦΗ ~

Ὁ λαθράνθρωπος “αὐτό”
δεν ἐπι~λέγει να το ἀντιληφθεῖ.

Και “αὐτό” εἶναι ἡ “βία” στη ζωῆ.

Ὁ φοβοφοβισμός
του παλαιοῦ παραδείγματος
ἒχει φτάσει στον κορεσμό
και τελείωσε.

Ἡ ψευδαίσθηση
της “ἐλεύθερης ζωῆς”
ἒχει ΚΑΘΟΛΑ ξεσκεπαστεῖ.

Δεν ὑπάρχει “ψέμα”
να κρυφτεῖ και να μην φαίνεται, πια.

Ἡ Α~ΛΗΘΕΙΑ
τρια~φαίνεται ΠΑΝτοῦ.

Εἲτε Μας ἀρέσει, εἲτε ὂχι.

Και το “σύστημα”
Μας προγραμμάτισε
να μην Μας ἀρέσει, βέβαια
ἐπειδῆ,
ΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ
θα γινόμασταν οἱ
“ΚΑΤ~ΑΝ~ΑΛΩΤΕΣ”
του ψεῦδους και της ἐξαπάτησης.

Το παλαιό παράδειγμα του κόσμου “τους”
εἶχε κατασκευάσει τα ΠΑΝτα
γύρω ἀπό τον
λήθαργο της ΚΡΙΣΗΣ,

Ἡ “κρίση” ἒγινε
ἀπό
ΥΨΙΣΤΗ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ,
το
ποδαπό ὑπο~κατά~στατο
ἀπο~φυγους ὓπαρξης.

Ἡ “ΚΡΙΣΗ” Μας
ἒγινε “κρητική”
και το “ΚΡΙΤΗΣ”,
“κρητικός”, και
δεν ἐννοῶ βέβαια
την νησιώτικη καταγωγῆ.

Ἡ “προπαγάνδα” (Edward Bernays)
“τα λόγια της πλάνης”
ἂπλωσαν κι ἐπ~έφεραν
το ὑπουργειο του Joseph Goebels.

Ὁ ἀρχιδο-πατριάρχης, μετά το “φιάσκο”
της ἂλλαξε το ὂνομα και την ἒκανε
“Δημόσιες Σχέσεις”,
για να την ἐκ~πορνεῦσει
στους γνωστούς της μνηστῆρες,
που ΔΕΝ εἶχαν ἀλλάξει,
χωρίς ὂμως, τα
“ἀνεπιθύμητα παρελειπόμενα”
της κουμπάρας “μάζας”,
που θα δύνατῳ να την ἀνα~γνώριζε.

Και “ἐδῶ” κατα~λήγουμε :

στην ἀνα~γνωρισιμότητα
της ἐκ~πόρνευσης
και
των μαστροπῶν
{ἀρχαῖα Ἑλληνικά “μαστροπός” > “μαστρός”
= “τίτλος ἀξιωματοῦχου με ἀρμοδιότητα
στις χρηματικές συναλλαγές”}.

Και πέρα ἀπό τους “ἱερό”~δουλους

(για τί
ἀπό “ἱερεῖς” ξεκίνησε
ἡ παρα~πλάνηση)

και πέρα ἀπό τους προ~αγωγούς “μαστῆρες”

{ἀρχαῖα Ἑλληνικά “μαστήρ”
= ἀξιωματοῦχος τῶν Ἀθηνῶν, ἀρμόδιος για
την κατάσχεση περιουσιῶν που ἀνήκαν
σε ὀφειλέτες του δημοσίου και ἐξόριστους.}

“βλέπουμε” ΕΠΙ~ΤΕΛΟΥΣ

το “Θέατρο Σκιῶν”
στη σπηλιά του Πλάτωνα

και,

την ΕΞ~ΟΔΟ
προς το ἀ~ληθινό ΦΩΣ.

.
Ἡ ἀπ~ελευθέρωσή Μας, λοιπόν,
ἒγκειται στου κάθε ἀτόμου,
την ΕΝθύμιση
για το Φῶς που μετα~φέρει
και την ἀνάληψη εὐθύνης του.
.

Ὃπως και να ἒχει, ἐν τέλῃ …

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ

.

ΕΥχαριστίες και ΕΥγνωμόνοια

Giannis Athanasiadis

για την ΕΝ~πνευση συν~οδοιπορίας

Ἀνέσπερα – Anespera – Ανέσπερα

στο ΣύνΠόσιο Ψυχῆς – Symposium of Psyche

.

Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη

.

Jim Morrison - freedom = cant be lg scale revolution till personal on individual level - must happen inside first

Διαφήμιση