Δικαιο~Φορία, “state of consciousness” and “circum~stance” , #enel675TRI1

. . .

.
I do need to explain patriarchical “system”
to You, my dearest.

Let us ask OurSelves this, however :

when applying “justice” in our home,
to our children growing up,

were we abiding to “written laws”
of “precedents” and old “conformities”

or,

was it “alive”,

i.e. according to
“state of consciousness”,
for all concerned,
“circum~stance”
and even “time~space continuum”

when applied.

.

Αὐτή εἶναι
ἡ τριαφορά της ΘΗΛΥ ΕΝέργειας
για ΔΙΚΑΙΟ~ΦΟΡΙΑ .

.
Και εν τέλῃ,

ΔΕΝ ἒχει σχέση με τα γεννητικά ὂργανα
του πρό~εδρου

ἡ ἀνισορροπία του “~κρατία”.
.

Το “σύστημα” ἐξυπηρετεῖ τα συν~φέροντά του.

Και,
στο “σύστημα”, ΔΕΝ συν~περι~λαμβάνεται

οὒτε ἡ ἀνθρωπότητα ὣς ὁλότητα,
οὒτε και τίποτα ἂλλο στον πλανῆτη Μας,

τη ΓΗ ΜΑΣ.

.
Εἶναι ἀνόητο να νομίζουμε πως μπορεῖ
να “διορθωθεῖ” κάτι, με το “αὐτό”
που το δημιούργησε.

.
🙂 … ….
.

.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ

.

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΦΩΣ ΜΑΣ

.

.

Albert Einstein - solution with NEW thinking
we cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them – Albert Einstein

keniche-ohmae-rowing-and-boat-directionAni DiFranco - Patriarchy = the elephant in the room ...

.

.

Διαφήμιση