Μοντέρνος φεουδαρχισμός ~ Modern feudalism , #elenAPO146ETS

.

.

alexiA - Οἱ φόροι εἶναι ἓνα ΑΝΤΙ-δημοκρατικό καθεστῶς μοντέρνου φεουδαρχισμοῦ, μεταμφιεσμένου -συγκεκalexiA - Taxes are an ANTI-democratic regime of modern feudalism in disguise .unnice forest

.

.