Μ.Α.Τ. = , #elAPA348KO

.

Μ.Α.Τ. = ΜΠΑΤΣΟΣ . ΑΝΕΥ . ΤΙΜΗΣ . .bond 007ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ,,ΓΕΛΟΙΟΣ,, ΠΑΡΑ Μ.Α.Τ. = ΜΠΑΤΣΟΣ . ΑΝΕΥ . ΤΙΜΗΣ . .wall stripe floor checkered

.

.