ΠΑΝτως … “ταξιδεῦει” , #elAPO347tax

. . .

.

Δεν εἶναι ὁ χρόνος που Με ταξιδεῦει. Μᾶλλον το ,,ΕΙΜΑΙ,, Μου ταξιδεῦει αὐτόν. orange bubbles

.

.

.