“αΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜα” ~ “Ἡ Σονάτα του ΣεληνόΦωτος” του Γιάννη Ρίτσου ~ γράμμα Μάμμα Βασιλικῆ

: *)

Χαιρετῶ !

Δεν ξέρω πότε εἶναι να το διάβα~ζεις αὐτό το ἠλεκτρονικό μου γράμμα …

Ἀπλά το βρῆκα μπροστά μου, καθῶς κι ἐγῶ περι~διάβαζα της Ἒρης Ἐλευθερίας Ρίτσου

τις ἀναρτῆσεις … κι ἒγραφε, που λες, πως εἶδε μια παράσταση στο φουαγιέ …

… μια παρά~στάση “Ἡ Σονάτα του ΣεληνόΦωτος” του Γιάννη Ρίτσου …

στο φουαγιέ, ἒγραφε λέγωντας, του … “Ἀγγέλων Βῆμα” …

Και το ἒψαξα αὐτό το “Ἀγγέλων Βῆμα” να το “δῶ”  …

…  ξέρεις πόσες νύκτες ξημερώνομαι να σεριανίζω στου κόσμου Μας τα μέρη …

και το βρῆκα … “ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ” λέει, “γιατί θέλει να δῶσει βῆμα σε ὂσους

ἒχουν κάτι να ἀγγεἰλουν πάνω στην τέχνη και τον πολιτισμό” …

Ἡ πρῶτη μου σκέψη ἦταν ~πάντα Μου εἶναι~ να τρέξω να Σου το πῶ …

… εὒχομαι να μην Σε διακόπτω ἀπ’ τη δουλειά Σου … ξέρω πόσο σημαντικῆ Σου εἶναι …

και νά ‘μαι … λαχανιασμένη, μᾶλλον λερωμένη με τα χώματα, σίγουρα ἀκτένιστη, γιατί

θέλω να Σου τραβῆξω την ἂκρη του φουστανιοῦ Σου και να Σου πῶ … “Μάμμα, ἓνα τέτοιο,

ἓνα τέτοιο Σου ἒλεγα,  τέτοιο θέλω … Μάμμα δες … δες το, τέτοιο θέλω …”

Ἢθελα να το δεις, γιατί ἓνα “τέτοιο” ἢθελα … ἓνα “βῆμα ἀγγέλων” … που να ἒρχονται

και να ἀπλῶνει ἡ ἀγγελία τους, ν’ ἀπλῶνει το ἂγγελμά τους … γιατί, ὂλοι Μας

~ κι ἀς μη το ἀνα~γνωρίΖουμε ~,  “ἐδῶ”, αὐτό ἢρθαμε να κάνουμε …

Στό εἶπα και ἠσύχασα … δεν λαχανιάζω ἂλλο και εὒχομαι να μην Σου τσαλάκωσα

πολύ το καθαρό και καλοσιδερωμένο Σου φουστάνι … πόσο ὂμορφη Εἶσαι Μάμμα μου …

… ἡ πιο που λάμπει Μάμμα του κόσμου Εἶσαι … γιατί να μην Σου μοιάζω λίγο …

“Και γῶ ἢθελα να μοιάζω της Μάμμας μου”, θα μου πεις … “ἀλλά, δεν γίνεται! …

… ἡ Μάμμα μου Εἶναι αὐτό που εἶναι, Ἐγῶ Εἶμαι αὐτό που Εἶμαι και Σύ, αὐτό που Εἶσαι Σύ”.

Κατά βάθος πάντα ἢξερες ἀκριβῶς αὐτό που νιῶθω … ἲσως και γι’ αὐτό να μην ἀντέξαμε ποτέ

τη συνεχῆ παρ~ουσία ἠ μια της ἂλλης … ἲσως “Εἶμαι ἐγῶ αὐτό που Εἶμαι” και ἒτσι τα κατά~νοῶ …

Μάμμα, πήγαινε να το δεις … Σε παρακαλῶ … ~ πόσο εὒχομαι να Σου ἀρέσει …

… ΑΠΕΡΑΝΤΑ εὒχομαι πάντα Μου να Σου ἀρέσει ~ … δεν θα πάρω κι ἂλλο ἀπό το χρόνο Σου

κι ὂλο Σου παίρνω ἀπό το χρόνο Σου … δεν Σε ἂφησα στιγμῆ να ἠσυχάσεις … Συγνῶμη ….

Συγνῶμη Μάμμα Μου … ἀν Σοῦ μοιαζα λίγο θα Σε εἶχα να Εἶσαι ἢσυχη … και δε Σε ἒχω …

και “Εἶμαι αὐτό που Εἶμαι” και με αὐτό ἒχω να ζω …

Μάμμα Μου … ἀπλά ἢθελα να τρέξω ~πάλι~ Σου το πῶ …

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ ~ ὁ χῶρος ~

και “ἐδῶ” ἀπό κάτω δίπλα, ~ πως εἶναι πια οἱ γειτονιές του κόσμου Μας, Μάμμα ! ~

ὁ Ρίτσος ἀπαγγέλει τη “Σονάτα του ΣεληνόΦωτος” ~ και “τον ἀκοῦμε” … !!! …

Γιάννης Ρίτσος ~ Ἡ Σονάτα του ΣεληνόΦωτος

… να Σου πω πως την πρῶτη φορά που το ἂκουσα, ἒνιωσα πως δεν χρειάζεται
να γραφτεῖ τίποτα ἂλλο … στα μέσα των 30 μου ἦταν και την ἢξερα αὐτῆ τη Γη~Ναι~Κα,
την ἢξερα …
Τῶρα την ἀκοῦω … και αὐτῆν που ἀνα~γνωρίΖω εἶναι … “ἡ ἀρκοῦδα” …

“… μια ἂχρηστη ἐξομολόγηση …” … ; …

.

ΕΥχαριστῶ Μάμμα Μου

ΕΥγνωμονοιῶ

ΕΥγνωμόνοια ~ ΕΥγνωμονοιῶ : ὀρισμός

.

Ale3ia

.

.

Nov 26, 2016 10:53 AM

.

Διαφήμιση