μετα~Χουντικός μεσσίας της Ἐλλάδος

.
και μετά, το περίφημο
του “μετα~χουντικου μεσσία” της Ἐλλάδος,
παπποῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ :
(και ἀνθρώπου, που συνυπέγραψε
14 μόλις χρόνια πριν,
την “Ἀνεξαρτησία της Κύπρου”,
με Βρεττανούς και Τοῦρκους,
χωρίς τη βούληση του ἐπίσημου
ἀντιπροσώπου του Κυπριακοῦ λαοῦ),
” … ἡ Κύπρος κεῖται μακράν … “