“… να ἀκολουθῆσεις αὐτόν τον κανόνα.”

.
Ὡς ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΑ ἀνταποκρίνομαι, ἀγαπητό @Το Μωβ.
Ὡς ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΑ,
με γενέθλεια μέρα τη 16η Αὐγοῦστου του 1970,
ὡς Κύπρια, Λευκωσιάτισσα,
ὡς κορίτσι μεγαλωμένο στην Παλουριώτισσα,
πηγαίνωντας σε σχολεῖο “Πράσινης Γραμμῆς”,
με Βόρειο ὁρίζωντα, ἒναν Πενταδάκτυλο
που ἀντί για ὀροσειρά, ἀγναντεῦει κανεῖς
τη μεγαλύτερη “σημαῖα” ἀνά το παγκόσμιο (ρεκόρ “Γκίνες”)
“τουρκοποιημένης” Τούρκικης, για κατεχόμενα του τόπου Μου
και παραδίπλα, το “Μισοφέγγαρο με το ἀστέρι”
με ΕΠΙγραφῆ ἀπό κάτω, στα Τούρκικα
(ἐπαναλαμβάνω σε ὀλόκληρη ΟΡΟΣΕΙΡΑ ὂλα αὐτά)
“εἶμαι περήφανος που εἶμαι Τοῦρκος ~ Κεμάλ Ἀτατοῦρκ”
(“ἀτατοῦρκ” σημαῖνει, “ὁ πατέρας των Τοῦρκων”).
.
Ὡς ΘΗΛΥ ἂτομο, ἀ π α ν τ ῶ
.
που πέρασα τον Ἰούλιο του 1974,
ἀπό το Ἐλλαδικό πραξικόπημα,
τριῶν [3] ἀκόμα, χρονῶν,
.
σε σπίτι παρά τον “Κοτσίρκα”,
μέσα κλεισμένη, με κλειστά παράθυρα,
ξαπλωμένη στα πατώματα,
με ὂλους αὐτούς που με μεγάλωναν, ἒν~τρομους
” … μη μας φάει καμιά ‘ἀδέσποτη’ …”
(σε σφαῖρες ἀναφέρονταν)
με τίς ὁποῖες, ἦτανε διάτρητα τα σπίτια Μας,
τα σχολεῖα Μας, τα κτίρια γενικότερα
χρόοοονια μετά,
.
με ποδοβολητά ἀρβύλας πίσω στις αὐλάδες Μας,
με σκοτωμένους
(ἀριστερούς, που ἀντιστάθηκαν)
στους δρόμους, μπροστά στα σπίτια Μας,
.
… (εἶναι ὂλα Δικά Μου βιώματα) …
.
Και, στη συνέχεια μια ἐβδομάδα μετά,
ἀπό την Τουρκικῆ εἰσβολῆ,
.
Να ξεκινοῦν οἱ βόμβες
και ἒπειτα, οἱ “ἀλεξιπτωτιστές” …
… σαν Καλοκαιριάτικη βροχῆ …
ἀπό θανατηφόρα, γκρίζα … πυρο~τεχνήματα …
που μέχρι σήμερα δε δύναμαι να ξεχωρίσω
και στο ἂκουσμα … να “χαρῶ”…
.
να καταφεύγουμε προς το Τρόοδος,
“στο χωριό”,
ὃσα ἀπό τα χωριά Μας εἶχαν ἀπο~μεῖνει,
ὂσοι εἲχαμε αὐτοκίνητα, τότε δεκαετία 1970,
με ὂσους χωράγανε μέσα,
ἀποφεύγωντας τους “κανονικούς” δρόμους,
ἀπό χωματόδρομους,
και,
κόβοντας ὀλόκληρα κλαριά ἀπό ἐλιές,
(σύμβολο εἰρῆνης ἀνά το παγκόσμιο)
για Ἐμᾶς ὂμως, “παραλλαγῆ” για τα ὀχήματα …
“να μη φαίνεται μεταλλικό και ρίξουν βλῆμα”
.
και,
ΟΛΑ … ὂλα “αὐτά”
να τα μαθαῖνω ὡς … “παιχνίδι”
που ξαφνικά βρεθήκαμε, μικροί και μεγάλοι, να
… “παίΖΟΥΜΕ” …
.
Ὡς κοριτσάκι, ἒμαθα ὂλα τα παιχνίδια
που ἒμαθες και Ἐσύ, ἀγαπητό “Το Μωβ”
‘ὂλοι ξαπλωμένοι κάτω στη γῆ’
‘κάνουμε ἠσυχία, να μην ἀκουγόμαστε καθόλου’
‘ντύνουμε το αὐτοκίνητο να παίξουμε κρυφτό’
‘παίζουμε κουμπάρες και τρῶμε ὂλοι ἀπό ἒνα πιάτο’
.
Στα γενέθλειά Μου δε,
για να γίνω τεσσάρων (4) ἐτῶν
(πῶς λένε “born on the 4th of July” στις Η.Π.Α. ;
ἒτσι και γῶ, 16η Αὐγοῦστου
ἡμέρα “Ἀνεξαρτησίας” [1960] της Κύπρου !)
δύο μέρες μετά τη “δεύτερη Τουρκικῆ εἰσβολῆ”,
στις 14 Αυγοῦστου, 1974,
.
με κρατούσανε σφικτά οἱ μεγάλοι και κλαίγανε
“… ἀπ’ τη χαρά τους …”
που δε μποροῦσα να καταλάβω τί συνέβαινε
.
Ὡς κορίτσι, ἀγαπητό “Το Μωβ”
που ἒνα χρόνο ἀκριβῶς μετά, το 1975
πῆγα σχολεῖο “Δ η μ ο τ ι κ ό” … !!! …
… στα πέντε (5) ἀκριβῶς …
και που πρῶτη φορά γινότανε κάτι τέτοιο …
” το 40% και, του ἐδάφους χάθηκε …”
(σε Ἐλλαδικῆ σύγκριση, Φωκίδα και κάτω,
με νησιά Ἰονίου, Αἰγαῖου, κλπ κλπ κλπ
σε κατοχῆ)
” το ἒνα τρίτο (1/3) του πληθυσμοῦ ξεριζώθηκε …”
(σε Ἐλλαδικῆ σύγκριση, περίπου
δηλαδῆ, 4,000,000 ἂνθρωποι ἀπό τον πληθυσμό)
” … τα παιδιά ὂλα,
πολλά ὀρφανά,
μόνο με τις Μάνες τους και τις Γιαγιάδες τους,
σε ἀντίσκοινα “προσφυγικῶν καταυλισμῶν” …
… να παῖρνουν τουλάχιστον ἒνα συσσίτιο
στα σχολεῖα …
… να ξεκινᾶνε ἀπό τα πέντε …
στη γενιά του 1969, να προστεθεῖ …
… ἐκεῖνη του 1970 …”
.
Που ἡ γενιά του 1970, μπήκαμε στο Δημοτικό
στα πέντε χρονῶν (1975), με τη γενιά του 1969 δηλαδῆ,
ἐπειδῆ
πέντε (5) χρόνια μετά το Ἐλλαδικό πραξικόπημα
και την Τουρκικῆ εἰσβολῆ,
στα 9 και μισό Μου χρόνια,
εἶχα περίοδο
και ἒτρεμα
μη Με βιάσουν
και σαν παιδί να κάνω παιδί.
Και που πῆγα στα

Jun 23, 2016 2:14 AM

.

Διαφήμιση