Οἱ “ἐξ~αἰρετοι” της “αἲρεσης” …

 

.

 

. . .
.
Ἐξαιρετικό
Κώστας Λάμπρου
ὂπως και, το δικό Σου
Julia Kalimeri
που σε συνδυασμό, οἱ δύο Σας ἀναρτῆσεις
πραγματικά τον πῆρα για “κέρινο ἂγαλμα” !!!
.
Χρειάστηκε ἡ “Ρωσσικῆ ἀναφορά” της φωτο~γραφίας
για να ΑΝΤΙ~ληφθῶ … το “ρομπότ” της Κοιλιο~δουλείας.
.
[“ῥομπότ” : εἶναι τσέχικη λέξη
που σημαίνει “σκλάβος”, “δοῦλος”.
Χρησιμοποιήθηκε σε βιβλίο τύπου “1984” και περιέγραφε
μελλοντικά την ἀνθρώπινη κοινωνία!
Μη με ρωτᾶτε το ὂνομα του συγγραφέα, δεν ἦμουν ποτέ
καλῆ στο να θυμᾶμαι ὀνόματα, ἀλλά μισό και θα το βρῶ…!]
^_^
[…συνέχεια…
καλά εἶναι ἀπέραντα “φοβερό”
(και το ἐννοῶ ὡς “ἒχουν μουρλαθεί τελείως” !)
… ἒχει “ἀλλάξει” στα “του παλαιοῦ παραδείγματος”
δηλαδῆ στο Google search, wikipedia κλπ,
ὁ ὀρισμός της λέξης
και ΔΕΝ ἀναφέρεται ΠΟΥΘΕΝΑ
ἡ ἀκριβολεξία του : “σκλάβος”, “δοῦλος”, “slave”, πια.
Δίνονται ἐπεξηγῆσεις του τύπου :
“σκληρῆ δουλειά”, “μόχθος”, “δουλοπάροικος” (!!!)
ἀλλά εἶναι λες και ἡ “σκλαβιά – σκλάβος”,
“δουλεία ~ δοῦλος”, οὒτε καν ἒχουν ποτέ ὑπάρξει.
Λοιπόν,
ἀναγράφεται ὡς θεατρικό ἒργο
(πάντως ὡς βιβλίο το θυμόμουνα)
με τίτλο
<< R.U.R. ~ Rossum’s Universal Robots >>
και ὁ συγγραφέας ὀνομάζεται
Karel Capek, που ἀρχικά τους ὀνόμασε “ἐργάτες”.
Ὁ ἀδελφός του, ὁ ἐφευρέτης Josef Capek,
εἶναι αὐτός που ἒδωσε το ὂνομα “robota”
στους χαρακτῆρες του ἒργου.
😀
.

Το facebook, μου ἒκανε “security check”
και δεν με ἂφηνε να προσθέσω τη “συνέχεια”…

… γι’ αὐτό ἀναδημοσιεύω.

.

Sep 10, 2016 10:30 PM

.