… πρωτιές της Κύπρου, #017

 

 

Comments
Andri Spyridaki

Andri Spyridaki Πρέπει να το γιορτάσουμε!!!See translation

 

Nicko Zavallis

Nicko Zavallis Ναι, ας ανάψουμε λαμπρατζιάSee translation

 

Zoe Lordos

Zoe Lordos Aναψαμεν την στην Σολεα….See translation

 

Nicko Zavallis

Nicko Zavallis εννοώ κάτι καινούργιο, απλά για να έχουμε excitement

I mean something new, just to have excitementAutomatically translated
 
Mihales Ppirillis
Mihales Ppirillis The “explosion” was the well orchastrated cause and effect of :
1) “visits” of economic hitmen
2) the dislocation of the ONLY communist party in European state leadership (at the time)
3) the insertion of the World Monetary Fund in Cyprus,
among other “things”.
Nothing more than the “towers hit” (holographic images of planes hitting buildings, the technology is an established one) from controlled demolition and all the relevant aftermath of the shock doctrine it is produced for.

Nothing “stupid” or “well-intended” from all that.

Perhaps what gives Cyprus “a first prize”, is the frequency
by which She is put in such dire positions (less than 50 years apart) AND Her small size, where She has to endure all that happening.