Το διαΠαςΟΝ του Φωτός #011

: *)
To “πολεμο-χαρεῖς φασίστες πατριάρχες”
εἶναι … spot-on !!!
Μόνο που δεν την “φάγανε” …
“…
Ὂλο το σκότος του κόσμου,
δε δύναται το σβέννυσιν του Φωτός
ἐνός και μοναδικοῦ (ἀκόμα) κεριοῦ.
…”
~ Francis de Assisi
.
“…
Το Φῶς
δε δύναται το σβέννυσιν του σκότους.
Το Φῶς, φέρει φῶς μέσα στο σκότος
και τότε, Ἐγένετο Φῶς.
…”
.
Με τη Jo Cox ἀρχινᾶ το δια~Πας~ΟΝ  του Φωτός
.
Ἐμεῖς ΕΙΜΑΣΤΕ ἡ Ἀνθρωπότητα ἡ Ὂμορφη
Ἐμεῖς ΕΙΜΑΣΤΕ Δημιουργοί της Ὀμορφιάς ΜΑΣ
Ἡ Ἀφθονία ΜΑΣ Εἶναι ἀναπόφευκτη
.