“Το Μωβ” που πατρονάρει …

. . .
.
Ὡς ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΑ ἀνταποκρίνομαι, ἀγαπητό @Το Μωβ.
Ὡς ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΑ,
με γενέθλεια μέρα τη 16η Αὐγοῦστου του 1970,
ὡς Κύπρια, Λευκωσιάτισσα,
ὡς κορίτσι μεγαλωμένο στην Παλουριώτισσα,
πηγαίνωντας σε σχολεῖο “Πράσινης Γραμμῆς”,
με Βόρειο ὁρίζωντα, ἒναν Πενταδάκτυλο
που ἀντί για ὀροσειρά, ἀγναντεῦει κανεῖς
τη μεγαλύτερη “σημαῖα” ἀνά το παγκόσμιο (ρεκόρ “Γκίνες”)
“τουρκοποιημένης” Τούρκικης, για τα κατεχόμενα του τόπου Μου
και παραδίπλα, το “Μισοφέγγαρο με το ἀστέρι”
με ΕΠΙγραφῆ ἀπό κάτω, στα Τούρκικα
(ἐπαναλαμβάνω σε ὀλόκληρη ΟΡΟΣΕΙΡΑ ὂλα αὐτά)
“εἶμαι περήφανος που εἶμαι Τοῦρκος ~ Κεμάλ Ἀτατοῦρκ”
(“ἀτατοῦρκ” σημαῖνει, “ὁ πατέρας των Τοῦρκων”)
που “γλυτώναμε” με το που βράδιαζε
να μην τη βλέπουμε ἂλλο,
μέχρι που της βάλανε λαμπιόνια γῦρω~γῦρω
να μην ἀναπαύεται ὁ νους, χειρότερα μάλιστα,
οὒτε τη νύκτα …
.
Ὡς ΘΗΛΥ ἂτομο, ἀ π α ν τ ῶ …
.
… που πέρασα τον Ἰούλιο του 1974,
ἀπό το Ἐλλαδικό πραξικόπημα,
τριῶν [3] ἀκόμα, χρονῶν,
.
σε σπίτι παρά τον “Κοτσίρκα”,
μέσα κλειδαμπαρωμένη, με κλειστά παράθυρα,
ξαπλωμένη στα πατώματα,
με ὂλους αὐτούς που με μεγάλωναν, ἒν~τρομους
” … μη μας φάει καμιά ‘ἀδέσποτη’ …”
(σε σφαῖρες ἀναφέρονταν)
με τίς ὁποῖες, ἦτανε διάτρυτα τα σπίτια Μας,
τα σχολεῖα Μας, τα κτίρια γενικότερα
χρόοοονια μετά,
.
με ποδοβολητά ἀρβύλας πίσω στις αὐλάδες Μας,
με σκοτωμένους
(ἀριστερούς, που ἀντιστάθηκαν)
στους δρόμους, μπροστά στα σπίτια Μας,
.
… (εἶναι ὂλα Δικά Μου βιώματα) …
.
Και, ΠΕΝΤΕ μέρες ἀργότερα,
ἡ Τουρκικῆ εἰσβολῆ,
.
… να ξεκινοῦν οἱ βόμβες
και ἒπειτα, οἱ “ἀλεξιπτωτιστές” …
… σαν Καλοκαιριάτικη βροχῆ …
ἀπό θανατηφόρα, γκρίζα … πυρο~τεχνήματα …
που μέχρι σήμερα δε δύναμαι να ξεχωρίσω
και στο ἂκουσμα … να “χαρῶ”…
.
να καταφεύγουμε προς το Τρόοδος,
“… στο χωριό …”,
ὃσα ἀπό τα χωριά Μας εἶχαν ἀπο~μεῖνει,
ὂσοι εἲχαμε αὐτοκίνητα, τότε δεκαετία 1970,
με ὂσους χωράγανε μέσα,
ἀποφεύγωντας τους “κανονικούς” δρόμους,
ἀπό χωματόδρομους,
και, κόβοντας ὀλόκληρα κλαριά ἀπό ἐλιές,
(σύμβολο εἰρῆνης ἀνά το παγκόσμιο)
για Ἐμᾶς ὂμως, ὡς “παραλλαγῆ” για τα ὀχήματα …
“… να μη φαίνεται μεταλλικό και ρίξουν βλῆμα …”
.
και,
ΟΛΑ … ὂλα “αὐτά”
να τα μαθαῖνω ὡς … “παιχνίδι”
που ξαφνικά βρεθήκαμε, μικροί και μεγάλοι, να
… “παίΖΟΥΜΕ” …
.
Ὡς κοριτσάκι, ἒμαθα ὂλα τα παιχνίδια
που ἒμαθες και Ἐσύ, ἀγαπητό “Το Μωβ”
‘ὂλοι ξαπλωμένοι κάτω στη γῆ’
‘κάνουμε ἠσυχία, να μην ἀκουγόμαστε καθόλου’
‘ντύνουμε το αὐτοκίνητο να παίξουμε κρυφτό’
‘παίζουμε κουμπάρες και τρῶμε ὂλοι ἀπό ἒνα πιάτο’
.
Στα γενέθλειά Μου δε,
για να γίνω τεσσάρων (4) ἐτῶν
.
(πῶς λένε “born on the 4th of July” στις Η.Π.Α. ;
ἒτσι και γῶ, 16η Αὐγοῦστου
ἡμέρα “Ἀνεξαρτησίας” [1960] της Κύπρου !)
δύο μέρες μετά τη “δεύτερη Τουρκικῆ εἰσβολῆ”,
στις 14 Αυγοῦστου, 1974,
.
να με κρατᾶνε σφικτά οἱ μεγάλοι και να κλαῖνε
“… ἀπ’ τη χαρά τους …”
που δε μποροῦσα να καταλάβω τί συνέβαινε
.
Ὡς κορίτσι, ἀγαπητό “Το Μωβ”
που ἒνα χρόνο ἀκριβῶς μετά, το 1975
πῆγα σχολεῖο “Δ η μ ο τ ι κ ό” … !!! …
… στα πέντε (5) ἀκριβῶς …
και που πρῶτη φορά γινότανε κάτι τέτοιο …
.
“… σχεδόν το 40% του ἐδάφους, χάθηκε …”
(σε Ἐλλαδικῆ ἀνα~λογία, Φωκίδα και κάτω,
με μισῆ Εὒβοια, νησιά Ἰονίου, Αἰγαῖου κλπ κλπ κλπ,
σε κατοχῆ)
“… το 51.5% της ἀκτῆς, ὑπό Τουρκικῆ κατοχῆ …”
(για να το διανοηθεῖ ὁ νοῦς “αὐτό”
σε Ἐλλαδικῆ ἀναλογία … ἂστο καλύτερα,
ἒχουμε να πᾶμε και διακοπές …)
… χάθηκαν …
“… το 80% της γεωργίας ἐσπεριοειδῶν …”
“… το 100% της γεωργίας καπνῶν …”
“… το 70% της γεωργίας σιτηρῶν …”
“… το 70% της κτηνοτροφίας …”
“… το 75% της ἁλιεῖας …”
“… το 30% της βιομηχανίας …”
“… το 55% του ὀρυκτοῦ πλοῦτου …”
“… το 50% ὑδάτινων πόρων …”
“… το 25% των δασῶν …”
“… το 80% της ἐνδημικῆς πανίδας …”
“… το 80% του ἐμπορίου …”
“… το 75% του τουρισμοῦ …”
“… ἀνυπολόγιστα οἱ ἀρχαιὀτητες, τα ἱστορικά Μας μνημεῖα …”
(… “το καράβι της Κερύνειας”, “Ὂμορφη Χῶρα”, “Ἀψηφῶντας τους Ἀνέμους” …
… οἱ πρῶτες Χριστιανικές ἐκκλησιές στον κόσμο, του “Ὀθέλλου” τα μέρη …)
… χάθηκαν …
“… το ἒνα τρίτο (1/3) του πληθυσμοῦ ξεριζώθηκε …”
(σε Ἐλλαδικῆ ἀναλογία και πάλι, περίπου 4,000,000
σε ἀναλογία Η.Π.Α., περίπου 106,000,000 ἂνθρωποι)
” … τα παιδιά ὂλα …”
“… πολλά παντελῶς ὀρφανά …”
“… τα περισσότερα, μόνα
με τις Μάνες τους και τις Γιαγιάδες τους …”
“… σε τσαντίρια ‘προσφυγικῶν καταυλισμῶν’ …”
(δεν εἶναι “TV show” και διαφορετικό ἀπό το ‘camping’ …)
“… να τρῶνε τουλάχιστον μια κοῦπα ριζόγαλα τη μέρα …”
“… στα σχολεῖα …”
(το 30% των σχολεῖων και το 40% ἐκπαιδευτικῶν, σε κατοχῆ)
“… να ξεκινῆσουν ἀπό πέντε ἐτῶν …”
“… στη γενιά του 1969 που ξεκινάει …”
“… να προστεθεῖ, … ἐκεῖνη του 1970 …”
.
Ὂπως κι Ἐσύ λοιπόν, ἀγαπητό “Το Μωβ”,
μαζί και ὂλα τα κορίτσια της γενιᾶς Μου,
“πήγαμε σχολεῖο” για να μάθουμε
γράμματα κι ἀριθμούς …
.
να διαβάζουμε …
“… Ἓλλη, να ἒνα μῆλο …”
και
“… Ἀττίλας, ΠΡΟΣΟΧΗ, νάρκες …”
.
να μετρᾶμε,
“… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, … 3 + 7 = 10 …”
και,
“… 200,000 πρόσφυγες …”
ἢ και,
“… 200,000 ἐκτοπισμένοι … 33% του πληθυσμοῦ …”
“… 20,000 ἐγκλωβισμένοι … 3,33% του πληθυσμοῦ …”
“… 1,619 ἀγνοούμενοι … 0,30% του πληθυσμοῦ …”
.
να βιώνουμε την ἀνέμελη καθημερινότητα
του σχολεῖου …
…. πως κτυπάει το κουδοῦνι,
σε περίπτωση βομβαρδισμοῦ …
και,
εἰδικά για Ἐμᾶς,
τα σπέσιαλ παιδιά της “νεκρῆς ζῶνης”,
… πως κτυπάει το κουδοῦνι …
για να ἐκκενωθεῖ το σχολεῖο,
και,
… ποια εἶναι ἡ ἀσφαλέστερη διαδρομῆ με τα πόδια …
προς την παλαιά “Παναγιᾶ την Εὐαγγελίστρια”
“… μέσα σε ἐκκλησία μπορεῖ να σωθοῦν …”
και,
πως ξαπλῶνεις κάτω, μπρούμυτα,
“… και για λιγότερο ‘ἐκτόπισμα’ στο χῶρο …”
με τα πόδια ἀνοικτά και τα χέρια στο κεφάλι πάνω
“… ἀπό θραύσματα ἐκρηκτικῆς ὓλης,
τουλάχιστον να χαθεῖ το ἒνα πόδι …
και
… καλύτερα, ἒνα χέρι παρά το κεφάλι …”
και,
ὂπως και δήποτε, με το στόμα ἀνοικτό
“… να μην σπάσουν τα τύμπανα των αὐτιῶν
ἀπό το ὡστικό κῦμα που προκαλοῦν οἱ βόμβες …”
και, ἐπ~ίσης
τα μάτια ἐρμητικά κλειστά
“… ἀπό τα γυαλιά και ὂλα τα ἂλλα, τα ὁποῖα
κονιορτο~ποιοῦνται ἀπό τις ἐκρῆξεις …”
.
Βέβαια,
ὂλα τα καλοῦδια τα μαθαίναμε
ἀπό την πρῶτη κιόλας τάξη, μέχρι και,
την τελευταῖα, στο Λῦκειο … 12 χρόνια μετά …
.
Και ξέρεις και τί ἂλλο, ἀγαπητό “Το Μωβ”;
.
Μας πήρανε να δοῦμε και σινεμά …
… ἀπ’ την πρῶτη τάξη … μικροῦλια πέντε χρονῶν …
πολύ ξεχωριστό πράγμα να τα κάνεις ὂλα
ὂπως ἀκριβῶς και οἱ μεγάλοι, ε ;
Εἲδαμε λοιπόν, μια ταινία με θέμα μια ἱστορία
ἀπό το Καλοκαίρι του 1974, στην Κύπρο …
και το μόνο που θυμᾶμαι εἶναι μια σκηνῆ
ὂπου, ὁκτῶ (8) στρατιῶτες, εἲχανε βάλει μια
κοπέλλα πάνω σ’ ἒνα τραπέζι, τα ἀγκομαχητά τους
και τον πνιγμένο της πόνο …
ἐντυπώθηκε αὐτῆ ἡ σκηνῆ στο μυαλό Μου
ἐπειδῆ, δεν την κατάλαβα τί παρουσίαζε
ἲσως, ἀν ἦμουν λίγο μεγαλύτερη
να την εἶχα βιῶσει κιόλας …
… πολύ λίγο ἀργότερα, εἶχα μάθει πως
“ἡ ἒκτρωση” δεν ἦταν παράνομη και πως,
οὒτε “ἡ ἐκκλησία” το θεωροῦσε ἀμάρτημα
στην Κύπρο … ἀπό τότε … ἀπό το 1974 …
.
Ἐσύ ἀγαπητό “Το Μωβ”,
ἒμαθες τί εἶναι “ἒκτρωση” για μια Γη~ναῖ~κα
στην πρῶτη (Α’) δημοτικοῦ ;
.
Και ΕΥτυχῶς δηλαδῆ …
Ἐπειδῆ, 4 χρόνια ἀργότερα το 1979
στην πέμπτη (Ε’) τάξη,
(που “ὑπό κανονικές συνθῆκες” θα ἦταν τετάρτη [Δ’] τάξη)
στα 9μιση Μου χρόνια, δηλαδῆ
εἶχα ἀποκτῆσει γη~ναι~οικεῖο σῶμα
και ἂρχισα να βλέπω περίοδο (ἒμμηνος ρῆση)
ἀλλά παρ’ ὂλα αὐτά … ἒτρεμα
μη Με βιάσουν
και
σαν παιδί να κάνω παιδί.
.
Ἐσύ, ἀγαπητό “Το Μωβ”
ἢξερες να ζεις με τη λέξη “βιασμός”
πραγματιστικά,
ἀπο τα 9μισῆ Σου χρόνια ;
Και γνώριζες πως τα κορίτσια
δε τα σῶζει κανεῖς ἀπό κάτι τέτοιο,
οὒτε “συγγενεῖς”,
οὒτε “στρατός”,
οὒτε “θεός”
(ἀρσενικός κι αὐτός, ποῦ να Σε ἀντιληφθεῖ …
… ἀφοῦ, ἀπό τιμωρία “Του” τα κορίτσια αἰμορραγοῦν!)
και πως, μάλιστα,
δεν ἒχει σχέση με ἡλικία,
ἀπό τα 9, μέχρι και τα 90
το Θηλυκό του ἀνθρῶπου,
ἢ και ὃποιων θηλα~στικῶν “λαχαῖνει”,
ὑπ~άγεται
σε ἐνδεχόμενο βιασμό ;
.
Ἐμεῖς, τα κορίτσια της γενιᾶς Μου,
οἱ Κυπριοποῦλες,
ὃπως χαϊδευτικά Μας λέτε οἱ Ἐλλαδίτες,
τα γνωρίζαμε … ΟΛΑ “αὐτά” … ἀπό “τότε” …
.
Και ἀγαπητό, “Το Μωβ”
τα σχολεῖα,
ἐπί τα 12 χρόνια που πέρασες,
εἶχαν διαδρόμους και παράθυρα ΕΥήλια ;
.
Ἐμένα πάλι
ἧταν καλυμμένα
ΟΛΑ τα παράθυρα,
με χιαστῆ χαρτοταινίες
και
οἱ βόρειοι διάδρομοι ΟΛΟΙ,
με σάκκους ἂμμου μέχρι πάνω.
.
Στο δε ἀνοικτό, μεγάλο γήπεδο με στίβο
στα Νότια του, οἱ κτιστές κερκίδες για πιθανούς θεατές
και,
στη Βορειο~Δυτικῆ γωνιά του μαντρότοιχοῦ του ΠΑΝΩ,
ὁ πάντα παρῶν “σκοπός”, της “νεκρῆς ζῶνης”,
με τις κόκκινες με τα μισοφέγγαρα, σημαῖες
και το ΕΥδιάκριτέστατο “Μ-16” (ΝΑΤΟ issue) στο χέρι
να Μας παρακολουθεῖ …
… Ἐμᾶς τα κορίτσια, με τα κιλοτάκια γυμναστικῆς …
σαν μανιακός “ὀπαδός”, σαν “ἀφοσιωμένος” ὀρνιθολόγος
.
Ἀγαπητό “Το Μωβ”,
καταλαβαῖνεις με πόση χαράς ἀσφάλεια
γινόταν το μάθημα γυμναστικῆς ;
“… νους ὑγιής, ἐν σώματι ὑγιές …”
.
Πόσα και πόσα
ἒχω ἀκόμη
ἐ μ π ε ρ ι σ τ α τ ω μ έ ν α
βιώματα να διηγηθῶ
Μα, κάπου “ἐδῶ”, ἢ εἶναι “ἐκεῖ” (;)
ἒχω κουραστεῖ …
… να ἀνα~λογίζομαι,
… να περι~γράφω,
… να ὑπο~σκελίζομαι,
… να παρ~ουσια~ΖΩ
Ἒχει και δύο μέρες που προς~παθῶ
να Σου ἀπαντῆσω
και δεν κατα~φέρνω
να το σταματῆσω …
Ἀπο~λογοῦμαι, ἀγαπητό “Το Μωβ”,
για το ὂτι “ἀναγκάστηκες” να ΠΑΤΡΟ~νάρεις
το Λόγο και το Ἐκ~φράΖΕΙΝ Μου.
Ὑπόσχομαι
… να Εἶμαι πιο προσεχτικῆ ἀπέναντι σε
“θέματα που αφορούν γυναικεία δικαιώματα ή επιτεύγματα”
και,
… για θέματα που ἒχουν “γενικότερη σημασία”, να τα πιάνω
“από τη σκοπιά που επηρεάζει τη θέση των γυναικών”
Φανερῆ ἀ~νοησία Μου,
μια “σπουδασμένη Κοινωνικῆ Ἀνθρωπολόγος”,
“χειροτονημένη Αἰδεσιμότατη”, “διδάσκαλος Σύν~Οδοιπορίας”,
“φεμινίστρια Αὐτο~γνωσίας” κλπ κλπ κλπ,
να ἐμπίπτω
σε σχολιασμούς … “μικρο~πρεπισμοῦ”.
Και, ἡ ἀρχικῆ παρατήρησίς μου :
… “Σου ὑπενθυμίζω” …
σε πρῶτο πρόσωπο Ἐνικοῦ (του “ΕΓΩ”)
και του “Ἐσύ”
και,
… “θα θέλαμε να ακολουθήσεις” …
σε πρῶτο πρόσωπο Πληθυντικοῦ (του “‘Ημεῖς”)
χωρίς ὂμως καμιά ἀναφορά σε “Ὑμεῖς”
.
συγκεκριμένη “πολιτικῆ πεποίθηση” παρατάσσει …
και,
συγκεκριμένα “ψυχολογικά συμπτώματα” ἀπο~καλύπτει …
ΕΥχαριστῶ
το χρονο~χῶρο του παρόντος,
με ΕΥγνωμόνοια,
διατελῶ,
Rev. Dr. Alexia Christodoulou D.D., M.A., B.A., L.C&G Cert., Cert. ..

.

Jun 23, 2016 2:46 PM

.

Διαφήμιση