ΘΗΛΥγνωσία

. . .
 
Dearest “i am” of “You”
 
.
Το «αἰδοῖον», δηλαδῆ το ἐκστασιοφόρο ὂργανο και ἀποκλειστικότητα του γυναικεῖου σώματος, πρόερχεται ἀπό την Ἑλληνική λέξη “αἰδώς” (κοσμιότητα, ἀξιοπρέπεια).
 
Ἐπίθετο : “αἰδοῖος, αἰδοῖα, αἰδοῖον” => “ἀξιοσέβαστος, ἀξιοσέβαστη, ἀξιοσέβαστο”.
 
Συγγενικές λέξεις : “αἰδεσιμώτατο, αἰδεσιμώτατος, αἰδεσιμώτατη” => “ἀξιοσεβέστατο, ἀξιοσεβέστατος, ἀξιοσεβέστατη” (ὑπερθετικός βαθμός).
 
Ἡ λέξη “μουνί”, παρωχημένος ὃρος κυρίως μισογυνιστικός, χρησιμοποιήθηκε κατά το δεύτερο μισό του 20οῦ και ἀρχές 21ου, αἰώνα.
 
.
 
Το αἰδοῖο , στις περισσότερες πατριαρχικές κοινωνίες, παρουσιάστηκε ὣς μισογυνιστικό “ταμποῦ”. Αὐτή ἡ θεώρηση δεν ἐμφανίζεται ὣς πανάρχαιη, ἀντίθετα μάλιστα, ὃπως και η λέξη «αἰδοῖον» ἐννοιολογεί, ἀλλά και, ἀπό τις ἀρχαιολογικές εὐρέσεις παγκοσμίως, το αἰδοῖο, “ἀξιοσέβαστο”, “ἱερό”, “θεϊκό φαινόμενο” και “πηγῆ ζωτικότητας” στην ἀνθρώπινη ζωή. Χαρακτηριστικά, σε εἰδώλια, εἶναι ἐγχαραγμένο το “ἡβικό τρίγωνο” (τρίγωνο > ἱερή τριάς).
 
.
 
Ἐπειδή, στη συγχρονη ἐποχή, οἱ ἐπιστῆμες και ἡ τέχνη μέχρι και στις ἀρχές του εἱκοστοῦ πρῶτου αἰώνα, ἦταν κυρίως γνωρίσματα ἀρσενικού μονοτονισμοῦ, οἱ περισσότερες ἐκδοχές παρουσιάζουν την ὓπαρξη ἀπεικονίσεων και γενικά τα γνωρίσματα του αἰδοῖου, ὣς ὑποδεέστερου και εἰδωλολατρικού χαρακτήρα, ἀντίθετα ἀπό της εὐκρενῶς σεβασμιότατης σημασίας του.
 
Ἡ ἀδιαλλαξία στις πατριαρχικές κοινωνίες, ἀναγνώρισης του αἰδοῖου ὣς του ἀπόλυτου ἐκστασιοφόρου ὀργάνου, που ἀποκλειστικά φέρει το γυναικεῖο σῶμα, εἶναι και ἡ αίτία της κοινωνικῆς, μισογυνιστικής δυστέλειας , με τη χρήση λέξεων ὃπως “μουνί” και τις ἐπιμερισμένες σημασιολογίες.
 
Ὁ Σίγκμουντ Φρόϋντ, με πεποιθήσεις βαθιά ριζομένες στα πεπαλαιωμένα δόγματα της “Παλαιᾶς Διαθῆκης”, ἒπεξε τον κυριότερο ρόλο ἐγκλωβισμού της μισογυνιστικής αυτής παθολογίας, τη γνωστή σε μας , (κατά τη) μεταγενέστερη σύγχρονη ἐποχή. Μετά την ἀπόλυτη ἀποτυχία να γίνει μεσσίας της ἀνθρωπότητας με την εἰσαγωγή της “ἐφεύρεσής” του (κοκαΐνης) ὣς “πανάκειας” και τον ὃλεθρο που προκάλεσε ἡ χωρίς ἒρευνα, ἀνεξέλεγκτη χρῆση, την ὁποῖα προώθησε και, γλυτώνοντας τον ὑπέρτατο ἐξευτελισμό και δίωξή του, γύρισε την προσοχή του προς στην ἰδιοσυγκρασία θῆλυ “ἀσθενούς” (ἡ “ὑστερία” ἦταν ἡ “ἐπιστημονική ἐκδοχή”, για την “δυσλειτουργία” των γυναικῶν κατά την ἐποχή τοῦ Φρόϋντ) τέως φίλου και συναδέλφου ἰατρού, ὁ ὁποῖος ἒχασε τη ζωῆ του ἀπό τη χρήση κοκαΐνης και, ἡ ὁποῖα “ἀσθενῆς” παρατήρησε πως, στην αὐστηρή ἀντικοινωνική συμπεριφορά που ἐπιβαλλόταν στις γυναίκες, το να πηγαῖνει στο γιατρό της και να δύναται να μιλάει για τα θέματα που την ἀπασχολοῦσαν, ἀλλά και, που της ἀπαγορευόταν γενικά στη ζωῆ της, ἦταν, για την ἲδια, ὑψηλῆς θεραπευτικής ἀγωγῆς. Ὁ Φρόυντ, για ακόμη μια φορά, βύθισε την προσοχή του στον ὃρο που οἱ Ἑλληνίδες λέξεις “ΨΥΧΗ” και “ΛΟΓΟΣ” (πρόθεση, αἰτία, ἂρθρωση) πρόσφεραν και, πάνω στις μονολιθικές του “ἐξισώσεις”, κυριαρχικά χτίστηκε ὁ ἀπολυταρχισμός του 20οῦ και οἱ ἀρχές του 21ου αἰώνα.
 
Ὁ ἀνιψιός του, Edward Bernays, μετέφερε τις Φροϋδικές προκαταλύψεις στις Η.Π.Α. κατά τις ἀρχές του 20οῦ αἰώνα και γράφωντας το βιβλίο “Προπαγάνδα” (1928), πρωταγωνίστησε στα “μηνύματα ὑποσυνείδητης κατανάλωσης”, για τις ἀνερχόμενες μεγαλοβιομηχανίες των Η.Π.Α..  Το βιβλίο του, ὣς μοντέρνα ἒκδοση Μακιαβελισμού και ὀλιγαρχικής ἀπολυταρχίας προς τις “μάζες των ἀνθρῶπων”, ἒγινε ἐπίσης ἡ “Βίβλος” του Paul Joseph Gaebbels, ὁ ὁποῖος βασίστηκε σε αὐτό, για το “κτίσημο” και ἐξάπλωση του φασιστικοῦ κινήματος στην Γερμανία. Ὁ Edward Bernays, ὃπως και ο θεῖος του προγενέστερα, μετά τον ὃλεθρο που προκάλεσε ἡ ὑβριστική για το ἰδεώδες της ἀνθρωπότητας, ἐξύμνισή του για ὀλιγαρχική κι ἀπολυτη χειραγώγηση των ὑπολοίπων, δεν βρέθηκε ἐνώπιον των ἐγκλημάτων του προς την ἀνθρωπότητα και, μεταπολεμικά ἀπλῶς, ἀντικαταστήσε τη λέξη “προπαγάνδα”, με τον ὃρο : “Δημόσιες Σχέσεις”. Με την προς αὐτή την κατεύθυνση, ἐνίσχυση της τεχνολογίας και τον συγκακελυμμένο ἀπολυταρχισμό του “ἐταιρισμού” στο δεύτερο μισό του 1900 και το πρῶτο μισό του 2000 , τελειοποιήθηκε ἡ ἐξάπλωση του “engineering of consent”, (“Μηχανική της Συναίνεσης”) ὃρος και ἐφαρμογές. ἐπίσης, του Edward Bernays κατασκευῆς (1947).
 
Νεολογικά συγράμματα, ὃπως αὐτό της Adrienne Rich για την “Ὑποχρεωτική Ἐτεροφυλοφιλία” (1980) στη σεξουαλικότητα των ΘΗΛΥ ἀνθρῶπων, ἒφερε στο προσκύνιο την κατήχηση της σύγχρονης κοινωνίας, ἀπό την “πατριΑρχία” και “φαλλοΚρατία”. Το “αἰδοῖον” ὃπως και ὃλα στη γλῶσσα και κατανόηση του κόσμου μας, σύμφωνα με την Adrienne Rich, εἶναι ἀπό τη βάση τους, ἓρμαιο της “Ἀρσενικῆς θωριᾶς” (“Male Gaze”).
 
.
 
.
 
.

Mother - Aphrodite - Prehistoric Female figurines - cover pic