ΦιλοΞενία και Παρα~πλάνηση , #MISdir001022

. . .

Dearest «i am» of “You”

,
σε “ἐμᾶς”
ναι, “πουλοῦν
το παραμύθι” περί
… “φιλοΞενίας” …

ἡ ἀπληστία “τους”, ὂμως,
μόνο την ἐκμετάλλευση
του πολύτιμου για ὃλα, ἀγαθοῦ
… «ΥΔΩΡ» …
εἶναι το “ὑπο~όψην” τους.

[ Τίτλοι περί :
“… ἡ «Εὐρῶπη», δορυφόρος του Δία,
θα μποροῦσε να φιλογενεῖ ζωῆ
στον τεράστιο ὠκεανό της …” ]

.

Ἀφοῦ κατασκεύασαν παντοῦ
“φράκτες”
και
“‘ἀπήγαγαν” το νερό,

ζητῶντας Μας
“λύτρα”
για να ἒχουμε
ΚΥΡΙΟΤΑΤΟ,
“ΦΥΣΙΚΟ ἀγαθό”

συγχρόνως μαζί

καταστρέφοντας
τον “Κύκλο του Νεροῦ”

που ἡ Φύσις το ἒχει

να λιῶνει ἀπό τα βουνά,
να ῥέει ὣς ποτάμια,
να φθάνει τις θάλασσες,
να γίνεται “σύννεφα”

φέρνοντας
τις ἀνήλεες “ξηρασίες”
που βιώσαμε τις τελευταῖες
… δεκαετίες

και,

ἀφοῦ “δηλητηρίασαν”
με fluoride
τις “ἀποθηκεύσεις”
αὐτοῦ του νεροῦ

(το fluoride εἶναι δηλητήριο
που προκαλεῖ,
ἀνάμεσα σε πολλά ἂλλα
και
ἂκρως ἀρρωστημένα, …
… “μαλθακοποίηση”)

ἀφοῦ “λοιπόν”,

ἦρθαν
οἱ “ἰδιῶτες” (idiots)
να μποτιλιάρουν
σε … πλαστικά
το νερό ΜΑΣ,

της Γῆς, της Φύσις

καθῶς, «ΦΥΣΙΚΟ ἀγαθό»
δεν θυμόμαστε “τί” σημαῖνει πια

και,

να Μας το
“προς~φέρουν”

ἒναντι βαριᾶς
… “ἀντι~αμοιβῆς”.

.

Και, νά σου !

Δεν φτάνει ἡ Γῆ προς ἐκμετάλευση πια !

.

«…
Γεννηθήκαμε στη Γῆ
και Εἲμαστε τα μόνα πλάσματά Της,
που “πληρώνουμε” για την φυσική
ἐπιβίωσή Μας.

Και, ὂχι “αὐτήν” !

Την Μάνα ὃλων ΜΑΣ !
…»

.

Τί πάθαμε οἱ ἂνθρωποι
και δεν βλέπουμε τίποτα ;

.

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUNDANCE

.

Dear Reader, traditional power structure and their reign of darkness is about to be rendered obsolete

July 8th, 2020

.

Διαφήμιση