#facebookTOTALitarianWEAKNESS , 2020.08.11

~}{~

<< …
. . .

Dearest «i am» of “You”

,
το προφίλ μου
«Alexia Christodoulou»
εἶναι … “ἀπαγορευμένο”
στην facebook σελίδα
Lilian Simou – Astrolife“,
μαζί με τις 21 σελίδες
που τριαχειρίζομαι …

… που σημαῖνει
πως

Μου ἀπαγορεύεται
να κάνω “Like”
την ἲδια την σελίδα

και ἃρα,
Μου ἀπαγορεύεται
να λαμβάνω “εἰδοποιήσεις”
για τις ἀναρτῆσεις
της σελίδας,

Μου ἀπαγορεύεται
να κάνω “ἀντιδράσεις”
(δηλαδῆ “Like”, “καρδοῦλα”
κ.λπ.,) στις ἀναρτῆσεις
της σελίδας,

Μου ἀπαγορεύεται
να ἀφῆνω “σχόλια”
στις ἀναρτῆσεις
της σελίδας,

Μου ἀπαγορεύεται
να στείλω “μήνυμα”
προς τη σελίδα

.

Ἐπανειλλημένα
προσπάθησα να
“ἐπικοινωνῆσω”
την πληγῆ
που μια τέτοια
“διευθέτηση”
ἒχει ἀποφέρει
και Σε ἀπόλυτα
προσωπικό ἐπίπεδο,
ἀλλά και,
στο «ΕΡΓΟ»
που τόσο πρασπαθῶ
να ἐπιτελέσω.

.

Τα «ἙλληνόΦωνα» πεδία
που να ἒχουν
… «ἀντήχηση» Φωτεινή
εἶναι
ΑΠΕΡΑΝΤΑ σπάνια !

.

Ἦμουν, ἐξ ἀρχῆς,
ὑπερφίαλα ΕΝθουσιασμένη
πως «ὑπάρχει»
το “Lilian Simou – Astrolife“,

(με την ἀκόμα ΜΙΑ ἂλλη μοναδική,
«Ἑλληνόφωνη» σελίδα που
ἒδειχνα την ἐκτίμησή μου
:
Dr Dimitris Tsoukalas – Metabolomic Medicine“)

που
… “ξόδευα” τον χρόνο
και την “ἐνέργειά” μου,
να τοποθετῶ “ἀντιδράσεις”
ΚΑΙ να ἀφῆνω “σχόλιο”
ἀπό ΕΚΑΣΤΗ, τις 21 σελίδες
που τριαχειρίζομαι …

.

ΟΛΑ αὐτά
καθῶς γνώριζα
πως
στο facebook
ἒκανε την διαφορά
στους ἀλγορυθμούς
της δημο~φιλίας
της σελίδας …

.

… ἰδιαίτερα ὃταν
το facebook εἶχε “βά(λ)λει μπρος”


(με την ὑπουλία
που το διακατέχει
καθῶς
“νωρίς” ταυτοποιήθηκε
με τις ἀντζέντες του “σκοτεινοῦ”)

σε “πρῶτο (ἀφελές) στάδιο”

να ΜΑΣ ζητάει

να … “ἐπιλέξουμε” (τάχα)

“ποιες” σελίδες

θέλουμε να “βλέπουμε”

… “ΠΡΩΤΕΣ” …

στο … “News~FEED” …

.

“Αὐτό”
ἒκανε τις σελίδες
(ὂχι τις “προσωπικές”)
να Σου ζητᾶνε να
τις … “ἐπιλέξεις”,

για να “μην χάσουν”
τη … “δημοφιλία” …

που

( μόνο ὃμως )

ἓνας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ,
ΜΗ~ΠΑΡΑ~ΠΟΙΗΜΕΝΟΣ»
ἀλγορυθμός ,,, “προς~ἒφερε”.

.

Που φυσικά,
“το ἀντίθετο” ἐπακριβῶς
συνέβηκε.

Μετά ἀπό το “πρῶτο στάδιο”,
ἐπακολούθησε
το … “ἐπίμαχο” και “υποβόσκον”

“πληρῶνω” για “σπρώξιμο”
ἀναρτήσεων
(“boost” the posts)

που, ΦΥΣΙΚΑ
δεν ἒχει να κάνει
με την ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
του
«ΚΑΛΛΟΣ ΤΕΧΝΗΣ και
ΙΚΑΝΟΤΗΤΗΑΣ»
προς
… “ΔΗΜΟ~ΦΙΛΙΑ” …

ἀλλά
με … “ΑΠΑΤΕΩΝΙΑ”
χορηγημένη
στον πιο
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ … “ἰκανό” !

.

Περιττό να προσθέσω
( ἀλλά και, “το κάνω¨ )
πως

ΔΙΑΡΚΩΣ και ΕΚΑΣΤΩΣ
«σήμανα τον κώδωνα»,

ἀλλά,

«φωνῆ εν τῃ ἑρῆμῳ” …

( ἀπό “μικρή” ἒνιωθα
πως εἶχα την κατάρα
της “Κασσάνδρας” ! )

.

Στην προς~πάθειά μου
να κρατῆσω τους ἀλγορυθμούς
“σωστούς”

ἰδιαίτερα για τις σελίδες
που ἐκτιμοῦσα ἀνεπιφύλακτα,

ναι,
“καθόμουν” και,
ἐκτός ἀπό “share”,
ἒβαζα “ἀντιδράσεις”
ΚΑΙ “σχόλια” …!

.

Με την τεχνολογία ΣΩΣΤΑ
δοσμένη για να ἐξυπηρετεῖ,
μια τέτοια «ΕΡΓΑΣΙΑ»
παρ’ ὃλο “χρονοβόρα”,
ἦταν ΕΥχαρίστηση
για να γίνει …

.

… ἀπό την στιγμή που “ἐπιλεγόταν
ποια” σελίδα “ἀντιπροσωπευόταν”
( για τριαχείρηση ),
ἦταν … δυνατόν
ΚΑΙ
να “ἀντιδράσεις”
ὣς ἡ σελίδα που ἀντιπροσωπευόταν
ΚΑΙ,
να γράψεις “σχόλιο”
ΚΑΙ,
να κάνεις “share” ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
στης σελίδας που ἀντιπροσωπευόταν
το χρονολόγιο …!

.

Δεν κράτησε αὐτή ἡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ για πολύ, ὂμως
καθῶς
… “σκοτεινές οἱ βλέψεις” …

.
… σε “πρῶτο στάδιο”
δεν μποροῦσες πια
να ἐπιλέξεις τη σελίδα
που τριαχειριζόσουν και,
να ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ κάνεις “share”
την ἀνάρτηση που ἢθελες …

.
το facebook το ἒκανε
να έπιλέγεις μεν τη σελίδα που
τριαχειρίζεσαι και μετά στο “share”
να πρέπει
ΞΑΝΑ να “ἐπι~λέξεις”
“ποια” σελίδα θέλεις να γίνει
το “share”, στο χρονολόγιό της !…

.
Ἡ ἂλλη ῥαδιουργία που σκαρφίστηκαν,
ἦταν …

ἡ μεν “πρῶτη λίστα ἐπιλογῆς”
της σελίδας που τριαχειρίζεσαι,
να γίνεται σύμφωνα με το
“ποιαν
τριαχειρίζεσαι … περισσότερο” …

… ἐνῶ,

στη “λίστα ‘share’ ἐπιλογῆς”,
να εἶναι ΜΙΑ “σταθερή” σύμφωνα
με “ἀλφαβητική” σειρά
( και “γλῶσσας” ) …!

.

ΑΥΤΑ ΟΛΑ

για 21 σελίδες τριαχείρησης

ΣΥΝ

τον “προσωπικό” μου λογαριασμό

που

καθῶς “Με κλείδωναν ἀπ’ ἒξω”
κάθε … “τόσο”

(τελευταῖα “τῶρα”, ἒγινε … “σπορ”!)

ἦμουν ὑποχρεωμένη

να κρατῶ

και στα ἂλλα “προφιλ~ρεζέρβες”

τις σελίδες ΟΛΕΣ

που … “παρακολουθοῦσα”

( και που φυσικά, δεν ἦμουν
και στην τελειότητα ποτέ, ἀκριβής
“ποιες ὃλες” ἦταν / εἶναι ! )

.

ΠΑΡ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ,

οἱ σελίδες που τόσο ἐκτιμοῦσα

και ἒμπαινα στη τριαδικασία

να κάνω ὂλα αὐτά για χάριν

αὐτῆς Μου της ἐκτίμησης,

Με “ἀντι~μετώπιζαν” ὣς

… “παράσιτο” …

και, με τις διάφορες “ἀνακυρῆξεις”

που “Μου δώθηκαν”

( το να “σκληρά ἐργάζεται” το ἂτομο

με «ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ», «ΠΑΘΟΣ»
και «ΕΝθΟΥΣΙΑσμό»,

προς την ἐπίτευξη ἑνός σκοποῦ του,

ΔΕΝ ὑπερτερεῖ,

της ἀναξιοκρατικῆς κατεργαριᾶς,

“πλήρωσε …
για να το ἒχεις” … !!! … )

.

πρῶτα,

ἒγινα “στόχος” για “suspicious activities”

( και ἃρα,

“εὐκολότερα”

ἂν χρειαζόταν “περαιτέρῳ ΕΥκαιρία”

προς … “δικαιο~λόγηση δίωξής” μου,

τον «Λόγο» Μου και τη «ΦΩΝΗ»

να Μου “λογο~κρίνεται”,

“ἀφαιρεῖται”, “περι~κόπτεται” … )

δεύτερα,

Μου περι~ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ

οἱ … “κινῆσεις”

( μπορῶ να ἀφῆνω ΜΟΝΟ

δύο (2) “ἀντιδράσεις”

και

δύο (2) “σχόλια”

ἀνά … “ἀνάρτηση”

για τις 21 σελίδες που τριαχειρίζομαι )

τρίτα,

ἂν κάνω “share” με γρήγορο ῥυθμό

(που συνῆθως κάνω, λόγῳ
… “κεκτημένης ταχύτητας” …)

την ἲδια ἀνάρτηση, σε

περισσότερες ἀπό 9 σελίδες

ἀπό αὐτές που διαχειρίζομαι,

Με “κλειδῶνει”

και,

δεν δύναμαι να … “μοιραστῶ”

την “συγκεκριμένη ἀνάρτηση”

σε ὃσες / ὃλες τις σελίδες

τις ὁποῖες, τριαχειρίζομαι

.

τέταρτα,

κάποιες σελίδες

οἱ ὁποῖες ἐξαιρετικά ἐπιλέχθησαν

και, οἱ ὁποῖες, Μου εἶναι

ΠΑΝτελῶς ἀπαραίτητες

για να πραγματο~ποιῆσω το «ἒργον»

το ὁποῖο «ΕΙΜΑΙ» “ἐδῶ” να κάνω,

( π.χ. :
ἡ συγκεκριμένη σπανιότατα «Ἑλληνόφωνη»
Lilian Simou – Astrolife
ἢ,
ἡ «Ἰσπανόφωνη» και «Ἀγγλόφωνη»
Curanderismo, the Healing Art of Mexico” )

το facebook “νόμιζα” (και “νομίΖΩ”)

Μου ἐκανε “ἀναίρεση

του ‘Like’ στη σελίδα

και,

δεν λάμβανα τις “εἰδοποιήσεις”

που ἐπιθυμοῦσα

( σε “αὐτό” να προσθεθεῖ

του facebook, ἐπ~ίσης ἡ μηχανορραφία

να ΠΡΕΠΕΙ να κάνεις ξεχωριστά “κλικ”

στο “Follow” ὁποιασδήποτε σελίδας

για την ἐπιλογή ¨”ΟΛΑ προς εἰδοποίηση”

και, μάλιστα,

κάθε λίγο και λιγάκι

να “πηγαῖνεις να το ξανα~τικάρεις”

καθῶς, το facebook τα … “ἀναιρεῖ”

… “ἁνάλογα” … με το “ΑΝ

εἶναι ‘ἐπιθυμητό’ το … ἂπλωμα”

της συγκεκριμένης σελίδας ἢ “ὂχι”

που το συχνό εἶναι το

“ἐπί πληρωμῆς χρηματικοῦ ποσοῦ”

να “μην” το κάνει )

Και,

.

πέμπτα,

ἐνῶ “νόμιζα” πως

το facebook Μου εἶχε “ἀφαιρέσει”

και Μου “ἀπαγόρευε”

ἀκόμα και να κάνω “Like”

τη σελίδα, για να δύναμαι

να την … “παρα~ἀκολουθῶ”

( ἡ πεμπτουσία του facebook !!! )

τελικῶς

ἀντι~λαμβάνομαι

( ἀφοῦ οἱ ἀρκετές προσπάθειές μου
ἒκλησης, ἀνά τα ἒτη,
να … “ἐπαναπροσληφθῶ”
… “ἦσαν ὃλαι ἂκαρπαι” … )

πως

ἡ ἲδια ἡ σελίδα

βασικά οἱ διαχειριστές της,

ΕΠΕΛΕΞΑΝ

την “ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ” μου

ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟ~ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥ~ΚΑΙΡΙΑ

. . . ! ! ! . . . ! ! ! . . .

.

Χρειαζόταν να ἐπιβουλευθῶ

της ΑΛΗΘΕΙΑΣ

και, “τῶρα” που το ἒπραξα,

δύναμαι να … “ἐλαφρῦνω”

ἀπό του “παλαιοῦ παραδείγματος”

“περί αὐτοῦ” την … “μάζα”.

.

σύνΠΑΝτα

ΕΥγνωμόνοια

.

… ….

.

Ὑστερόγραφο :

ἀπ’ ἐδῶ και πέρα
ἡ ἀναρτῆσεις οἱ σχετικές
με τη συγκεκριμένη σελίδα
εἶναι να γίνονται … “αὐθεντικά”
ἀπό την ἱστοσελίδα
και ὂχι την “facebook σελίδα”.

.

Εἰδικότερα καθῶς
οἱ ἀναρτῆσεις
της Δήμητρας Ράπτη ἐπί το πλεῖστον,
ἒχουν “παραγίνει” … “σκιαρές”
και,
ἒχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀποφασιστικά
ἀπό την «σήμανση προς το Φῶς»
που εἶναι
ἡ «Σημ(ου)σία της Ἀστρο~Λογίας»

και,

ἀφοῦ τα “σχόλια” μου ἀπαγορεύονται,
δεν δύναμαι να συνεισφέρω
στο … “ΣΥΝ~ΕΛΘΕΙΝ” …
του συγκεκριμένου ἀτόμου
ἢ,
και τα ὃσα “παρα~πατήματα”
προς τα … “παρα~πλανητικά σκιερά”.

.

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

ὃλα τα ἂνωθεν Μου “βγῆκαν”
ἀπό την ἐπιθυμία μου
να λάβω “reading”

(εἰδικότερα με τα ἐπερχόμενα
5.0 γενέθλειά μου)

και,
ἡ ΜΗ~ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ μου
να … “ἐπικοινωνῆσω”
(ὃπως ἒκανα μέχρι πρόπερσι
ἢ ἀντιπρόπερσι ! ; !)
για να το ζητῆσω

και,
καθῶς δεν ἐπιθυμῶ να “ἐνοχλῶ”
τα “προσωπικά προφίλ”
για … “ἐπαγγελματικά” ζητήματα,

«ΕΙΜΑΙ» … “στενά~χωρημένη” …
περί του … “θέματος” ὃλου αὐτοῦ

.

.

#disMANtlingEMPIRES

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUDANCE

.
… >>
~ Rev. Dr. Alexia Christodoulou
( ale3iA penteleón de aRcturi )

.

~}ἀθερίζειν{~

.

[
«…
Ὃταν μια γη~ναῖ~κα
μιλάει την Ἀλήθεια,
ποιεῖ τη δυνατότητα
για περισσότερη
Α~ΛΗΘΕΙΑ
γῦρω της
…»
~ Adrienne Rich
]

Adrienne Rich - about truth told by women