«Α~ΛΗΘΕΙΑ» και “δημοκρατία” , 2020.10.21

~^~^~

ΕΠΙ~ΓΝΩΣΜΑΑΑΑΑ………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

<< …

Dearest «i am» of “You”

,
με παρεξήγησες !

.

Δεν με ἀφοροῦν αὐτοῦ του εἲδους
ἂς τις ποῦμε … “συζητήσεις”.

.

Στην «Α~ΛΗΘΕΙΑ»

[ “α” στερητικό + λῆθη ]

δεν ὑπάρχουν … “συν~φωνίες”
και … “δια~φωνίες”.

Στην «Α~ΛΗΘΕΙΑ»

ὑπάρχει μόνον ὁ ΣΥΝ~ΤΟΝΙΣΜΟΣ.

.

Ἂν δεν εἲμαστε σε θέση
να συν~υπάρχουμε
με “αὐτό” ὣς ὁ Λόγος ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΣ,

τότε

δεν ὑπάρχει “λόγος ἀνησυχείας”
ὣς προς
την ἐπι~κράτηση της … “ΔΗΜΟ~κρατίας”.

.

Καλή Τύχη

.
… >>
~ Rev. Dr. Alexia Christodoulou
( ale3iA penteleón de aRcturi )

.

~^παφλά~ΖΕΙΝ^
.

#DISmanTLINGempires

.

#reCALLingTRUTH

#REmemberLOVE

#createABUNDANCE

.

[ «…
The true and the just
have by nature
bigger strength
than the lie and the unjust.
…» ]
~ Aristotle

Διαφήμιση