APOphthεgms ~ Quotes (κεερs βεing “υΡ~δατεδ”)

. . .

.

[

[ ƒrοm “τhε 6τΗ οƒ αρr’i’1, 2023” ]

• “ƒ” •

~}  

{~    

• “ƒ” •

.

.

.

.

.

[ “οriG«#iΝ»α1” ƒrοm “Σερτεmβεr, 2022” ]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~ Τ³ Ø ~ «Τ» ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ «Γ’» και με «ΔΙΑ~ΜΕΤΡΟ» ΣΥΝ~ΒΟΛΟ ~ “T” iΝ τhε Ροωεr οφ “3” &with diametre-diameter symbol , sign

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

it is NOT abOUT “constructing empires” which is “i”, which is “ἐγῶ”.
it is ABout «building CIVILisATions» which is the «am», which is the «ΕΙΜΑΙ».
ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ ~ CAENE TRIATHÉQUE
~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~ οƒ «#ƒεm«#iΝ»αGε» ( #οƒ «τhε βrανε τriβε» )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“do” NOT “expect” … “the expected” … thusly, “do” NOT “pre~pare” … «be» “child~like” … ~ ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ ~ CAENE TRIATHÉQUE ~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

LOVE TRUTH FREEDOM are 3 words that mean ,,the same,, and none may exist without ,,the other,, ... --Present-- ... ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ CAENE TRIATHÉQUE

.

.

.

.

.

 

.

ΕΥχαριστῶ ΘΕΙΟ που Μας προς-ἒχεις&για ΟΛΑ που Μας παρ-εχεις.am peace-full.to be.without expectation.the knowing of re-turning.sea,the embrace of all the waves

.

.

--home-- ... the --embrace-- that --wishes-- ,,nothing,, but & and, the --Present of Presence--

.

.

beCAUSE OFcourse #obsoleteOLDparadigm #CONSTRUCTEDempireNARRATIVES devideETimpera vs illUSion NEVER OUTdo PASSjudge NEWeARTh abunDANCE ALL-alWAYS

.

.

LIFE strugle =finding ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ -EQUAL TORSION- BALANCE, with-in --i am-- GRAVITY of pendulum of FLOWeRing SPIRAL rEVOLUTION

.

.

,,fake it till you make it,, - NO - ,,fake,, is NOT --TRUE-- . it is NOT with the ,,do,, of the ,,i,, that we --carry through-- to a --BEingNess-- . --BE-- --Truth-Full--

.

 

.

,,oh.EM My God.EM,, it dawned on her ,,the ONLY thing i own is responsibility,, ... ALL ,,the rest,, is BEingNess of LIGHT ...

.

.

 

Nature determinately, re-quires time-space. - Ἡ Φύσις καθ-οριστικά, ἐπ-ανακτᾶ το χρόνο-χῶρο. night lake forest starry sky

.

.

Roots,Branches & The Tree - ,,failures,, are the ,,different,, ,,alternatives,, of --growing-- --success-fully--

.

.

to re-phrase ... ,,You,, cannot anταγωnise with me ... BEcause, am --wishing-- for ALL of us to win - obsolete antagonise

.

.

,,the camera never lies,, --hahahahahahahahahah--, she reσπονδéd

.

 

.

Dearest --i am-- of ,,You,, , ,,who,, are --YOU-- when ,,You,, sleep.QM

.

.

,,are you trying to convince me.QM,, - no, ... am trying to ,,re-mind,, ,,You,, to ,,REmember,, ... --LOVE--

.

.

,,Glee,, is having only singing dancing Contemplate ,,happines pursuit,, considering --Rousseau-fruits BElong2 ALL, eARTh 2 NOone

.

 

.

modern medicine established by unearthing human bodies by UNgodly males paying delectation-ultimate Lathranthropia

.

.

Λαθρανθρωπία - Lathranthropia

.

.

,,paranoia,, is having NO--singing&dancing--contemplate military-police state when considering Moliere-ALL mis-fortunes + political blunders lack skill

.

.

,,racism,, is having no time to --be still--contemplate ,,cosmopolitan living,, when considering Lao Tzu busy doing nothing

.

.

,,when life gives you lemons, make lemonade,, - loads of sugar - if lemons=to boost vitamin C = CLEARING toxins.EM ...

.

.

,,Capitalism,, is having the ,,i,, in capital. Contemplate the English language when taking into consideration . . Language is the house of the Truth of BEing-Martin Heidegger

.

.

i do NOTconsent to idolatry - ΔΕΝ συναινῶ στην εἰδωλο-λατρία . symbols of ,,to-day,, EXACT idols

.

.

i do NOT consent to idolatry - ΔΕΝ συναινῶ στην εἰδωλο-λατρία

.

.

,,knowledge is power,, - she chuckled,-oh-no-no-no-she minified,-what an arrogant thing to say, INTEGRITY is Power, NOT pompousness

.

.

,,money,, is PRIVATELY OWNED, ,,loaned,, to ,,governments,, - UNlawful ,,tax system,, is CONSTRUCTED - OUR ,,Birth Certificates,, are ,,the contract,,

.

.

,,one who flew over the cuckoos nest,, - ,,cuckoos do not have nests,, she discerned ,,they are parasites.EM and ONE is with many.EM ALL-WAYS.EM,,

.

.

,,Love conquers all,, - NO, it ,,does,, NOT.EM Love does NOT conquer, beCAUSe it is «BEingNess» - «Love ΕMBRACΕS ALL» ...

.

.

embracing our ,,end,, , bears us «able» to GRATIFY our life + EllenoPhone Ἑλληνικά

.

.

get to the ,,YOU,, you were BEfore you were STOLEN from ,,YOU,, through the programming of the ,,mind,, CAENE TRIATHÉQUE . inspiraquotes

.

.

Love is NOT «BEing» ,,with,, war

.

.

«i am» GAY and thusly, immune to disease,, , she said

.

.

,,i,, am NOT an ,,homo-sexual,, & ,,i,, am NOT an ,,hetero-sexual,, - i «ΑΜ» an ANTHROPO-sexual.QM

.

.

δεν εἶμαι ὀμοφυλόφιλη & δεν εἶμαι ἑτεροφυλόφιλη - «ΕΙΜΑΙ» ΑΝΘΡΩΠΟφυλόΦιλη.QM

.

 

.

,,better the devil you know,, - have «Υou» met an «angel».QM

.

.

 

,,dont judge a book by its cover,, - ,,who,, are «Υou» when ,,You,, dream.QM

.

.

,,nothing is written in stone,, - so, «Υ» (why) is everything about ,,paper,,.QM

.

.

,,all is fair in love and war,, - NO, it is NOT.EM FAIR is NEVER about being unfair., war has NOTHING TO DO with Love & Love has NOTHING to do WITH war - BE TRUTH-Full.EM

.

.

 

,,imPASSe,, is ,,illUSion,, of --time-space--

.

.

and no ΑΛΗΘΕΙΑ-TRUTH is NOT about memory which can be programmed, it is about ,,re-memBΕr,, LOVE & LIGHT ...

.

.

in fact am pretty certain that HELL is NOT about fire, atall ... it is about freezing cold ...

.

.

,,Denial,, is only ,,to lie,, to Self, and ,,to lie,, is only ,,denial,, of Self ... ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ-CAENE TRIATHÉQUE

.

.

not all knowledge accumulated can give one wisdom-not all wisdom learned can give 1 experience-not all experienced occured can give 1 knowledge ...

.

.

Dearest ,,i am,, of You, do NOT sub-scribe to the channel & reFRAIN from perpetuating OBSOLETE old paradigm symbolisms-Grateful&Great~Full ALLWAYS WITH LIGHT

.

.

you dont have the balls for that.EM-yeah& Thank God4 ,,that,,.EM i mean,i cannot fathom my life in terms of whether some balls or not,would ,,carry,, me ,,through,,

.

.

there is nothing ,,little,, in ,,this,, ΣΥΝΠΑΝ [Ellenophone] of ,,SHARING HUMANITY,, ,,ΣΥΝΦΩΝΙΑ,, - ΕΥχαριστῶ ΕΥγνωμόνοια ALLWAYS WITH LIGHT ...

.

.

be-Cause of-Course ...

.

.

ΕΥχαριστῶ ΘΕΙΟ που Μας προς-ἒχεις και για ΟΛΑ που Μας παρ-ἒχεις - ΕΥχαριστῶ, +ΠΑΝ .ΕΜ . ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ-CAENE TRIATHÉQUE .. ..

.

.

cease from running with a formulated opinion-the mind-of past acions-the i ... see in the here-now your ,,i am,, wish to BE

.

.

,,INsight,,, is not about ,,doing,, . it is ,,BEingNess,, ... that ,,shares,, with ,,us,, & ,,SHARE ALIKE,, is what is about

.

.

hope is the unending cycle of doubt obsolete old paradigm - WISH Present Continuous TRUST the PROCESS & its PARTRITION - BE BRAVE as BORN to BE

.

.

Grateful and Great~Full ALL MIGHTY ALL WAYS ,,always,, WITH LIGHT

.

.

do You think that BEings such as myself&yourself, could ever be compared ... category=accusation-to accuse =mind limitation-prison

.

.

yes, i am done with people consciously wearing chains & NO, NOT waiting around4 people willingly wearing sun-glasses=fear as excuse-i am of SUN .yellowboard

.

.

still ,,Grateful & Great-full for the ,,ALL MIGHTY,, and to my trust-full ,,Le Novo,, for the ,,companion-ship,, ...

.

.

TOTAL SOLAR ECLIPSE 2021.12.04 acknowledging OUTvying North Node & partial Solar Eclipse 2021.06.10 OUR North Node ,,seeing,, BEARing SHORT

.

.

i Am ALETHINE - reCALLing ΑΛΗΘΕΙΑ - that which is not of oblivion - green naive lettering

.

.

i guess, when i was finally ,,done,, ,,getting in my way,, -,,my mind,, discourse- i am ,,given,, exactly what i ought ,,to be,, receiving ... ΕΥχαριστῶ +ΠΑΝ.EM .

.

.

i wore my youth and fell asleep yet, once the dream sited me i did not summon me . LG

.

.

i wore my youth and fell asleep yet, once the dream found me i did not remember me . LG

.

.

Φόρεσα τη νιότη Μου κι ἀποκοιμήθηκα Μα ,σάν Με βρῆκε τ, ὂνειρο δεν Με θυμήθηκα . 1997 . LG

.

.

το χαρτί σκληρό για να γραφτεῖ και μαλακή ἡ καρδιά μου για να γράψει ... . ἀξιΩΜατικοί . Μάρτιος, 1997

.

.

the paper too coarse to be written and, my heart too soft to write . LG

.

.

δεν ὑπάρχει χειρότερη μάχη ἀπ αὐτήν που γίνεται μέσα-Σου και αὐτό γιατί ἀντικρουόμενα στρατόπεδα γνωρίΖουν την ἀχίλλειο πτέρνα ὁ ἓνας του ἂλλου

.

.

there is no worse battle than, the one happening inside of You And that is beCause the conflicting camps are knowledgable of one an other,s Achilles, heel . LG

.

.

,,you only live once,, ... per --LifeTime-- ....EM

.

 

.

she asked me how i was doing i responded - am feminaging - what is that.QM - i am not manAging, anymore ...

.

.

AwarE-NESS = ,,the being without war,,

.

.

ΣΥΝΧΩΡΕΣΙΣ ... ΣΥΝ + ΧΩΡΕΣΙΣ - plus + fit into place, slot in ... to together fit in a place ... = FORGIVENESS

.

.

,,School,, ... the worst ,,time,, , WASTED .EM

.

 

.

PLEASE, HELP ME ,,BE,, the ,,CARRY THROUGH,, with PEACE .EM ... Thank You +ΠΑΝ .EM

.

.

Healing of OUR --am-- has to take priority over the health of the ,,i,, - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE

.

.

i am of sun - NOT ,,an-option,, - ONLY WILLING hear & speak Α-ΛΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣ - WITH taking off sunglasses, blinders, maskings INtentION ...
«i am of SUN» . i am NOT “an option” . i am ONLY WILLING to “hear” & “speak” Α~ΛΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣ , with “taking off” of “sun~glasses, blinders” and any “maskings”, INtentION ! [ from «~ The Hour~Glass Figure» ] ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

Y important 2 kill young child,s Spirit.QM - throughout - MUSIC saved me - some things NEVER change ...

.

.

picking ONLY what is convenient for THE NARRATIVE ... ,,the mark,, of ,,the coward,, ...

.

.

integrity-not about doing-BEing, TRUTH-not manifested-BEing IN TUNE, =LOVE=FREEDOM-E = BEing of LIGHT

.

.

you cannot tell THE SUN ,,how,, to SHINE nor ,,where,, - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE -

.

.

no battle is ever lost ... the struggle of change is all-ways winning .EM

.

.

and, yes, i choose FREE-DOME to die in an EMBRACE because WE aRE born to LIVE for whatever time-space in ΦιλΑρμονία

.

.

it is amazing is it not.QM.EM.EM ... how the-uniVerse points us ,,the way,, ...

.

 

.

EVERYthing DOES ,,happen,, for a reason ... Child of Vision ...

.

.

the bodies join together of souls that are united

.

.

Noetis-Μέσα ἒρωτα ὑπάρχει ὑπόσχεση,ἀγάπη-ἀλήθεια.Within eros exists-promise,love-truth

.

.

actUally ,,here,, it is in the power of 2 - 3D=cubic sense - evolving to POWER OF 3 - 5D -spiral- = conic ENsense = volume .QM

.

.

menstruation - is there a more prolific patriarchical-patriarchal misogyny predisposition wording of the Anglophone culture.QM- yes- trans woman .

.

.

,,Respect,, is all ways always about ,,Self-Respect,, ... if one is not ,,it,, one is never in a position to ,,give it,, nor ,,receive it,,
« Respect » is ALL WAYS ~ always about … « Self~Respect » … if one is not BEing “it” one is never in a position to … “give it” nor “receive it” … ~ ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ CAENE TRIATHÉQUE ~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

.

at some point very soon we will see ... ,,man-made,, ,,women,,=old paradigm,s final solution of FemaleNess anhiliation-divide+conquer-divide et impera

.

.

,,expectation,, within ,,ex-change,, is still ,,commerce,, ... .EM - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ - CAENE TRIATHÉQUE -

.

.

and, Truth-FullNess is NOT for ,,institutionalisation,, in ANY sitUatION of life ...

.

.

and even a ,,yes,, at a certain moment is not for a ,,forever,, moment in ANY sitUatION of life . ALL IS FLUX-Eraklitos

.

.

,,free-dome,, is the only way to life - ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ-CAENE TRIATHÉQUE - FREEDOM -

.

.

what is life but the sand-curtain projecting the illusion of death ... misty, dask, sand open arms walking off at the diastance

.

.

the mind,s - the i - ONLY ambition=obtain one point of balance - ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ isorropia of Heart - the am - NOT about trickery

.

.

.001.the day feeling yester Sundays - blasé ness - tunes 1929 - spells of marketed illusionments - world battered down

.

.

adrenaline re-course of dark in us, music language of Divine within US - Ἀδρεναλίνη κατα~φυγή σκοτεινοῦ μέσα μας, Μουσική γλῶσσα Θεῖου ΕΝ-τός ΜΑΣ

.

.

because unbalanced masculine is incapable of its harmonious ENrgy which is . . ,,balancing action,,

.

.

because ... balanced feminine is the ability of its Harmonious ENergy, which is . . ,,balanced surrender,, ...

.

.

because balancing masculine+feminine within the self=task at hand of each human BEing born eARTh, reach harmonious ENergy BALANCED LIFE

.

.

when finally absolving the mind from competition, fear of lack, gates open to ABUNDANCE-ΑΦΘΟΝΙΑ=ONLY+ONE point of BALANCE, ECSTACY=ΑΡΜΟΝΙΑ-HARMONY

.

.

it is NOT abOUT ,,constructing empires,, which is ,,i,, which is ,,ἐγῶ,, ... it is ABout ,,building CIVILisATions,, which is the ,,am,, which is the ,,ΕΙΜΑΙ,,

.

Migration=not a crime. borders + fences = figment of illusion.-Ἡ ἀποδημία δεν εἶναι ἒγκλημα.Τα σύνορα και οι φράκτες = ἀποκύημα ψευδαίσθησης. WE R nomads

.

.

... ACTuALLY it is time moves quickly but passes slowly ...

.

.

,,writing,, still ... to keep myself company ...

.

.

Healing of OUR ,,am,, has to take priority over the health of the ,,i,,. inspiraquotes.com

.

.

and when i am wanted i want the all of myself to be wanted

.

.

Wisdom is available only after lessons learned. snow mountain road vehicle

.

.

,,hope,, is for the passification of the masses. Feel ,,the fear,, and BE ...BRAVE... as WE aRe BORN --TO BE-- . BEST VErSION

.

.

People with betterment vision cannot afford to have ,,hope,,=passification of masses. People with vision KNOW ,,better,, beCAUSE it is an inevitability, in fact... sky mist

.

.

BREAKING THE CHAINS WITH LIGHT

.

.

,,FREE~DOME,, is the only ,,way,, to ,,life,,. inspiraquote white

.   

.

ΑΓΑΠΗ - Α-ΛΗΘΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εἶναι τρεις λέξεις που σημαῖνουν το ἲδιο και καμία δεν μπορεῖ να ὑπάρχει χωρίς την ἂλλη παροῦσα. sky baloons LG

.

.

LOVE - TRUTH - FREEDOM are three words that mean the same and none may exist without the other ... present ....EM . ΚΑΙΝΗ ΤΡΙΑΘΗΚΗ .sky-baloons LG

.

 

.

from our ,,i,, our ,,yesES,, are revealed , from our ,,NOs,, our ,,am,, is revealed + στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ . φάρος

.

.

Paradise is the ABSOLUTE Self-Respect - Παράδεισος εἶναι ὁ ΑΠΟΛΥΤΟΣ Αὐτο-Σεβασμός .LG

.

.

the wave that reaches the shore does not look at which country it arrived - το κυμα που φτανει στη στερια δεν κοιταει σε ποια χωρα εφτασε .LG

.

.

do get into meditation and let go of so much medication .LG

.

.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ = ,,ΤΟ ΚΑΛΩΣ ΘΕΡΙΖΕΙΝ ΦΩΤΟΣ,, - Eleutheria -

.

.

Capitalism is having the ,,i,, in capital. Contemplate the English language when taking into consideration . . Language is the house of the Truth of BEing-Martin Heidegger

.

.

racism =having no time TO BE still...contemplate cosmopolitan living doing nothing better than busy - Lao Tzu

.

.

AwarE-NESS = ,,the being without war,,

.

.

 

Consider before the CIRCLE - Ponder on the PERIGON - Realise in the SPHERE - Yield to the SPIRAL .

.

 

i BElive that in Nature there is NO ,,versus,, . LG

.

.

unwatered trees,wither - τα δέντρα τα ἀπότιστα ξεραίνονται .LG

.

.

Humans beHAVE as ,,the gods,, they inVENted

.

 

.

ANY composition science art knowledge activity manufacturing, produced from -white supremacy male superiority syndrome +by proxy=derivative willful blindness NEGLIGENCE.LG

.

.

wsmss white supremacy male superiority syndrome including ,,by proxy,, is Ego or Self-Explanatory .LG

.

.

Before-fascism-corporatism ,,Life,, was OUR noun and ,,living,, OUR verb. ,,Life,, and ,,living,, are OUR ,,after,,, as well.

.

.

,,nobel-prizes,, are blood money guises .LG

.

.

Alfred Nobel - reality and truth -

.

.

Sigmund Freud - reality and truth -

.

.

The ,,10 CommandMents,, --ΕΝΤΟΛΕΣ-- is the beginning of --ΨΥΧΗ - ΘΥΜΙΣ-- psyche,s destruction --ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ--by ... ,,the written contract,,.

.

,,Expectation,, within ,,exchange,, is STILL ... ,,commerce,, ... .EM . blue

 

.

 

.

money able surgically man-made women=FinalSolution FemlAnhiliatn-old paradigm-empire-patriarch+wht supremcy+male superiorty+hetero prevelance+feudal ploutocrcy+covert intel=-devide cnqr-fear+scarcity

.

.