“… πιο κοντά σε Γαλήνεμα …”

. . .

… μετά ἀπό προς~φορά … «ΕΣένα» …

:

.

.

.