“Σε ἀντίθετο ῥεῦμα …”

. . .

«…
Ἡ Σοφία εἶναι προς~βάσιμη
μόνο
μετά που μανθένεται το μάθημα
…»
~ ἀλε3ίΑ ( penteleón de aRcturi )

.

Ἒχω μεγάλο θαυμασμό στις ΓΗ~ΝΑΙ~ΚΕΣ
που τις μεγαλῶνουν μεγαλο~πρεπείς ΑΝΤΡΕΣ !…

Ὃντως,
πρέπει να εἶναι
“ἀν~ΕΥ~όριο”,
να Σου προσφέρεται
το “ἀτενίΖΕΙΝ”,
με το “ἀπρόσβλητο”

[ “ἀν~ΕΥ~όριο” = “ἂνευ ὁρίων”
… προφέρεται με “β” στον ἣχο ]

ΣΥΝχῶρα μου την … “πλαθολεξία” …
ἦταν πάντα μου, ἡ πιο πιστή μου
“συν~οδός”
στους “κόσμους” που “ἒβλεπα”
και, εἶχα μόνο “λέξεις”
για να “μοιραστῶ” …

Ἡ “ἐπι~κοινωνία” Σου
Μου ἂνοιξε “χείμαρρους” …
δεν εἶναι “ἀνοιξιάτικοι”, ὃμως !

… δεν τους νιῶθω να “λιῶνουν
ἀπό χιόνια” και να ὁρμοῦν
προς τα κάτω, να … πλαταχθοῦν
μέσ’ της Θάλασσας τον κόρφο …

Εἶναι “Χείμαρροι” … ἀντί~θετοι …

ἀρχινοῦν ἀπό
της Θάλασσας την ἂνετη
ἀγκαλιά

και ξεπηδοῦν …
… με δρασκελιές
ὣς του “Κολωσσοῦ της Ρόδου”,

πλυμμηρίζωντας
ἐπί~πεδες ἐκΤάσεις,
πεδιάδες,

φτάνουν
στα πόδια των βουνῶν

με μετα~νόηση
τα πλένουν

και πάλι, προ~χωροῦν
ψηλά να φτάσουν

ὣς “αἰγό~κεροι” χωρίς “ἐγῶ”
σκαρφαλῶνουν
τα ἀπόκρημνα

“κρημνός” … ὁ μονό~τονος,
αὐτός που φέρνει “σκοτοδίνην”

κάθε διασκέλισμα και μια
ἀνάΤαση,
μια νότα

το “μονότονο”, το “σκοτεινό”
σκορποῦν,
ἀπλῶνουν ΣΥΝ~φωνία

φωτίζονται τα “φοβερά”,
λειαίνονται τα “αἰχμηρά”

την “κορφή” ἀναΖητοῦν
“οἱ χείμαρροι”
ὃλοι μαζί

τον “ἂγονο”, “ἀνέγγικτο”
Χιονιά
για να ΣΥΝ~θλίψουν

Χαμογελῶ και χαίρομαι
που ΚΟΡΕΣ
μεγάλωσαν
με ΘΑΛΑΣΣΑ
για “πατεράδες”

.

.

.

.

Rousseau - youth is the time to study wisdom old age is the time to practice it -jean-jacques-rousseau

.

.