ΑΝΑΓΚΗ for “ΚΑΘΑΡΣΙΣ” so as to … “grow ~ UP” …

. . .

.

Adyashanti - WE pretend not to know. at a certain point WE need to grow = our inner guidance

.

.

.

.

“since you left my wet embrace …”

.

.

Διαφήμιση