#στροβιλίΖΩΝΤΑΣ … «i am» …

. . .

.

.

.

it takes 3 to tango --=the 3rd, force, that brings ToGetHer - the 1 IN the Power of 3 - as PILLAR in-BEtWEeN cups of ,,the scale,, for BAL(L)ANCE to ,,exist,, ...

.

.

Διαφήμιση