«ἀεί~θάλλω» ~ “forever foliage” ~ … «i am» …

. . .

.

.

.

{of «ΠΥΡΙΝΑ ΦΤΕΡΑ» anniversary}

.

.

.

.

Διαφήμιση