«ἡ χώρᾶ τῶν ἀνθρῶπων» … «i am» …

. . .

~ ἡ χώρᾶ τῶν ἀνθρῶπων ~
[ ee choóra ton anthrópon ]
( the land of the anthropon )

μιά εἰκόνα μακρυνή
[ mia eicóna makriní ]
( a far away icon )

στο μυαλό Μου ἦρθε τῶρα
[ sto myaló mou eérthe tóra ]
( with~in my mind came now )

μιά χώρᾶ μυθική
[ mia hóra mythikeé ]
( a mythical land )

τῶν ἀνθρῶπων ἡ χώρᾶ
[ ton anthrópon ee chóra ]
( of the anthropon land )

ψάχνω νά τη βρῶ
[ psáhno na tee vró ]
( am searching ((seeking)) to find “her” * )
{ * “ἡ χώρᾶ”, (noun : “land”) is of «ΘΗΛΥ»}

πάν’ ἀπό τίς
[ pán’ apó tis ]
( on top over the )

γραμμές τῆς γῆς
[ grammés teés geés ]
( lines of ((the)) eARTh )

με τῶν δακτύλων Μου τίς ἂκρες
[ me ton daktylon mou tis ákres ]
( with my fingers’ tips ((brinks)) )

μεσ’ στων ὀνείρων Μου τίς στάκτες
[ mes’ ston oneíron mou tis stáktes ]
( with~in my dreams’ ashes )

ψάχνω γι’ ἀ~λήθεια
[ psáhno gi’ a~leéthia ]
( searching ((seeking)) for “a~leéthia”* )
{ * «Α~ΛΗΘΕΙΑ»
> “that which is NOT of oblivion”
= “Truth” }

μέσ’ στο ψέμα τῆς ζωῆς
[ mes’ sto pséma tees zoeés ]
( with~in the lie of life )

.

μιά γωνιά ζητῶ
[ mia goniá zeetó ]
( a corner am seeking ((re~questing)) )

μέσα στον κόσμο αὐτόν που χάνεται
[ mésa ston kósmo auftón pou hánetai ]
( with~in this cosmos ((world)) that is perishing )

μιά γωνιά ζητῶ
[ mia goniá zeetó ]
( a corner am seeking ((re~questing)) )

μέσα στον κόσμο που χάνεται
[ mésa ston kósmo pou hánetai ]
( with~in the cosmos ((world)) that is perishing )

χάνεται
[ hánetai ]
( perishing )

.

στα μάτια μέσα που δακρύΖουν
[ sta mátia mésa pou dakryzoun ]
( with~in the eyes that tear ((shed tears)) )

μέσα στα χέρια που ἐλπίΖουν
[ mésa sta héria pou elpízoun ]
( with~in the hands that hope )

σε ἀληθινές
[ se aleethinés ]
( in true )

κι ἀνθρώπινες φωνές
[ ki anthrópines phonés ]
( and of anthrópon voices )

.

κάνω μιά εὐχή
[ káno mia eyfheé ]
( am making a wish )

τα χέρια Μου σηκῶνω
[ ta héria mou seekóno ]
( my hands am raising )

μέσα στη βροχή
[ mésa stee vroheé ]
( with~in the rain )

τα πάθη Μου σκοτῶνω
[ ta páthee mou skotóno ]
( my passions i kill )

κι αὐτοί που πῆραν
[ ki auftoí pou peéran ]
( and “those” who took )

μέσ’ ἀπ’ το στῆθος Μου
[ més’ ap’ to steéthos mou ]
( from with~in my breast ((chest)) )

ψυχή
[ psyheé ]
( psyche )

ῥίχνουνε σκόνη ἀ~μνησίας
[ ríhnoune skónee amneesías ]
( ((they)) toss dust of amnesia )

μέσ’ στο κρασί τῆς ἐξ~οὐσίας
[ més’ sto krasí tees exousías ]
( with~in the wine of governance )

που ὃλα ἓνας ψίθυρος
[ pou óla énas psíthyros ]
( where all, a whisper )

που γίνεται κραυγή
[ pou yyínetai krauvgeé ]
where ((the whisper)) becomes a wail )

.

μιά γωνιά ζητῶ
[ mia goniá zeetó ]
( a corner am seeking ((re~questing)) )

μέσα στον κόσμο αὐτόν που χάνεται
[ mésa ston kósmo auftón pou hánetai ]
( with~in this cosmos ((world)) that is perishing )

μιά γωνιά ζητῶ
[ mia goniá zeetó ]
( a corner am seeking ((re~questing)) )

μέσα στον κόσμο που χάνεται
[ mésa ston kósmo pou hánetai ]
( with~in the cosmos ((world)) that is perishing )

χάνεται
[ hánetai ]
( perishing )

.

στα μάτια μέσα που δακρύΖουν
[ sta mátia mésa pou dakryzoun ]
( with~in the eyes that tear ((shed tears)) )

μέσα στα χέρια που ἐλπίΖουν
[ mésa sta héria pou elpízoun ]
( with~in the hands that hope )

σε ἀληθινές
[ se aleethinés ]
( in true )

κι ἀνθρώπινες φωνές
[ ki anthrópines phonés ]
( and of anthrópon voices )

.

.

[ taken from «To παιχνίδι τῆς σιωπῆς» (10/1998)
(“The play of silence”) album
by “ΝΕ”
Lyrical Poetry & Musical Composition
by “Γιάννης Παλαμίδας” ]

.

.

“this” song has been
the «inSPIR(IT)atION»
for
“the Land of the Humans” (2000)
~ “my” thesis~20mins~film, towards
… “receiving” …
“Master’s” in “Visual Anthropology” ~

.

.

.

.

.

.

«… strongEr …» … «i am» …

#mindREwireMENDs : «STORMiNg»

“The Red Journal : memoirs of a scape~goat”
~ «a musical essay ?»
[~#mindREwireMENDs : «δίνη ~ whiRl~pool~pull»~]
~*~ «a dediCATion» ~*~
: *)

.

.

Διαφήμιση