* … «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤ(Η)ΩΣΗ» … * ~ (*… FREE F(T)ALL …*)

. . .

.

.

.

Τί τρέχει ;
Τί γίνεται ;
Νιῶθω να τρελλαίνομαι,
το μυαλό, ν’ ἀφήνεται

Ἐσένα σκέφτομαι
και τόσο πεθυμῶ
ἡ καρδιά μου, μένεται
ν’ ἀντέξει αὐτό το φέρσιμο

Ὂχι, δεν Σε ἀδικῶ
δεν Σου βρίσκω λάθος
ἀπλά, ἀντοχή προσπαθῶ να βρῶ
την κατολίσθηση στο βάθος
που νιῶθω, να πέφτω
σ’ ἓνα κενό
και ἡ καρδιά μου να πονάει,
να πονῶ

τόσο πολύ
να νιῶθω μόνη, ἐνῶ
να ξέρω πως Μ’ ἀγαπᾶς
ἀλλά να φοβᾶμαι
ἂν, το κουράγιο θα βρεῖς
σ’ Ἐμένα, να γυρίσεις
ἢ, ἂν, ἡ “ρουτίνα” Σου
θα ὑπερ~ἰσχύσει και, δεῖς
ὃ,τι, χωρίς «Ἐμένα», καλύτερα,
μπορεῖς, να ζῆσης

~

How is it going ?
What is going on ?
i feel am going crazy
the mind, to be letting go

it is You, am thinking of
and, so miss
my heart, going mad
to withstand this conduct

No, i do not blame You
i do not find You wrong
simply, (it is) endurance (that) am trying to find
the downfall in(to) the deep
that i feel, am falling
in~to a void
and my heart is hurting,
am (in) pain

so much
feeling alone, while
knowing that You love Me
but am afraid
if, You will find the courage
to return, to Me
or, if, your “routine”
will overpower and, (then) see
that, without Me, better
You can, (long) live

.
~ of
[“7η Νοεμβρίου, 2006 @ 05:30π.μ.”
~
“7th of November, 2006 @ 05:30a.m”]

.

.

~ “GameFall” ~ (2013)

“mixing” by
“Robin Skouteris”
“visuals” by
“Consul Trainin”
(& “Panos T”)

.

.

.