* … Χαιρόμαστε ; … *

. . .

.

.

.

<<…

: *)

… ἀ~δια~φιλο~νίκητα …

… Ν Α Ι Ι Ι Ι Ι Ι … !!! …

.

Ἀχ! … “Αὐτό” του ἀνθρῶπου να ἐπι~μένει

ἀπό το … ἰσό~γειο … πως δύναται

ὂλα να τα “βλέπει” … και να μερο~ληπτεῖ …

… μάταια πονεῖ …

.
Δεν χρειάζεται να ἐλπίΖει

εἶναι πλεονασμός, ὂταν γνωρίΖΕΙ

ὂταν ἀνα~γνωρίΖΕΙ πως ὂλα

σύν~βαῖνουν με ΛΟΓΟ …

… τον ΕΝ ΑΡΧΗ ΛΟΓΟ …

και ἡ πρό~θεση του Σύν~ΠΑΝτῶς

εἶναι Σύν~ΠΑΝτα … το Φῶς …

.
… ( ❤ ) …
.

[“10η Ἰουλίου, 2015”]

…>>
~ «ἀλε3ίΑ» ~}{~

.

.

.

.

[photo by “Joe Neely” & “sleeping creatures” by «uNi~verse»]

.

.