* Ἡ “Κυριακή τῶν Βαΐων” ΜΑΣ τελείωσε *

. . .

.

.

.

<<…

: *)

Ἡ “Κυριακή τῶν Βαΐων” ΜΑΣ τελείωσε

Το μυαλό αἱμο~διψεῖ …

… και ἀφοῦ το ἲδιο ἀ~δυνατεῖ

ἀπό τον προ~γραμμα~τισμό του

να ἀπο~δεσμευτεῖ, ΝΑΙ ξαφνικά ( ; )

… α ἱ μ ο ~ δ ι ψ ε ῖ …

.
Καλά ἒχει ἐκ~παιδευτεῖ

το .. instant … ΜΟΝΟ να ἀντί~λαμβάνεται

.
Καλά ἒχει ἀ~παιδευτεῖ

της Φύσης τους ῥυθμούς, να ἀπό~κηρύσσσσσει

.
Καλά τοπο~θετεῖ

τη γέννα και τη φραπεδιά, στα ἲσα

να τα ἒχει ἡ Κ ρ ί ν η

.
Και, … ΝΑΙ ξαφνικά ( ; )

τον ἀπο~Διός~πομπαῖο τράγο (δία) “του”

ἀ και ἐ παιτεῖ,

μετά τον Χορό των 7 πέπλων “του”

που “οἱ ἀλλόθρησκοι” ἐπί~τασσσσσσαν

… εἰς ἀσημένιο δίσκο …

να … “δεῖ” … το κεφάλι …

.
ὂχι του Ἰωάνη, με ἒνα ‘ ν ‘, του ‘Βαπτιστοῦ’,

οὒτε του Ἀλέξιου του Ἀνθρῶπου του Θεοῦ

οὒτε βέβαια και της ἲδιας της ΕΥμορφης Ζωῆς

… καμία σχέση με Ὃλα ΑΥΤΑ …

.
… το κεφάλι …

εἶναι της … Κ Ρ Ι Σ Η Σ …

.
και πάλι, ὂχι “αὐτό” της “κρίσης”

που σφίγγει το ΖΩνάΡ(Ε)Ι

.
εἶναι της … Κ Ρ Ι Σ Η Σ …

της … Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Σ …

να ὀραματίζεται, να φαντάζεται

… να δημιουργεῖ … !!! …

.
Για ΑΥΤΟ το “κεφάλι” πρό~κειται

.

“Θέλει Ἀρετή και Τόλμη ἡ Ἐλευθερία”

… ΝΑΙ … Σ ύ ν Π Α Ν τ α …

ἐπειδή … το Φῶς ΤΗΣ …

εἶναι ὑπέρ~λαμπρο, ἐκ~θαμβωτικό

και, … ΝΑΙ … ἐκ~τυφλωτικό …

προς~ωρινά


.

.

… ΕΛΗΛΥΘΕΝ Η ΩΡΑ …

.

και … ΝΑΙ … Δ Υ Ν Α Μ Ε Θ Α … !!! …

.

[“10th of July, 2015”]

…>>
~ «ἀλε3ίΑ» ~}{~

.

.

.

.

Διαφήμιση