«ἡ χώρᾶ τῶν ἀνθρῶπων» ~ … «i am» … ~

. . .

.

.

.

~ ἡ χώρᾶ τῶν ἀνθρῶπων ~
ee choóra ton anthrópon ]
the land of the anthropon )

μιά εἰκόνα μακρυνή
mia eicóna makriní ]
a far away icon )

στο μυαλό Μου ἦρθε τῶρα
sto myaló mou eérthe tóra ]
with~in my mind came now )

μιά χώρᾶ μυθική
mia hóra mythikeé ]
a mythical land )

τῶν ἀνθρῶπων ἡ χώρᾶ
ton anthrópon ee chóra ]
of the anthropon land )

ψάχνω νά τη βρῶ
psáhno na tee vró ]
am searching ((seeking)) to find “her” * )
{ * “ἡ χώρᾶ”, (noun : “land”) is of «ΘΗΛΥ»}

πάν’ ἀπό τίς
pán’ apó tis ]
on top over the )

γραμμές τῆς γῆς
grammés teés geés ]
lines of ((the)) eARTh )

με τῶν δακτύλων Μου τίς ἂκρες
me ton daktylon mou tis ákres ]
with my fingers’ tips ((brinks)) )

μεσ’ στων ὀνείρων Μου τίς στάκτες
mes’ ston oneíron mou tis stáktes ]
( with~in my dreams’ ashes )

ψάχνω γι’ ἀ~λήθεια
psáhno gi’ a~leéthia ]
searching ((seeking)) for “a~leéthia”* )
{ * «Α~ΛΗΘΕΙΑ»
> “that which is NOT of oblivion”
= “Truth” }

μέσ’ στο ψέμα τῆς ζωῆς
mes’ sto pséma tees zoeés ]
with~in the lie of life )

.

μιά γωνιά ζητῶ
mia goniá zeetó ]
a corner am seeking ((re~questing)) )

μέσα στον κόσμο αὐτόν που χάνεται
mésa ston kósmo auftón pou hánetai ]
with~in this cosmos ((world)) that is perishing )

μιά γωνιά ζητῶ
mia goniá zeetó ]
a corner am seeking ((re~questing)) )

μέσα στον κόσμο που χάνεται
mésa ston kósmo pou hánetai ]
with~in the cosmos ((world)) that is perishing )

χάνεται
hánetai ]
perishing )

.

στα μάτια μέσα που δακρύΖουν
sta mátia mésa pou dakryzoun ]
with~in the eyes that tear ((shed tears)) )

μέσα στα χέρια που ἐλπίΖουν
mésa sta héria pou elpízoun ]
with~in the hands that hope )

σε ἀληθινές
se aleethinés ]
in true )

κι ἀνθρώπινες φωνές
ki anthrópines phonés ]
and of anthrópon voices )

.

κάνω μιά εὐχή
káno mia eyfheé ]
am making a wish )

τα χέρια Μου σηκῶνω
ta héria mou seekóno ]
my hands am raising )

μέσα στη βροχή
mésa stee vroheé ]
with~in the rain )

τα πάθη Μου σκοτῶνω
ta páthee mou skotóno ]
my passions i kill )

κι αὐτοί που πῆραν
ki auftoí pou peéran ]
and “those” who took )

μέσ’ ἀπ’ το στῆθος Μου
més’ ap’ to steéthos mou ]
from with~in my breast ((chest)) )

ψυχή
psyheé ]
psyche )

ῥίχνουνε σκόνη ἀ~μνησίας
ríhnoune skónee amneesías ]
( ((they)) toss dust of amnesia )

μέσ’ στο κρασί τῆς ἐξ~οὐσίας
més’ sto krasí tees exousías ]
with~in the wine of governance )

που ὃλα ἓνας ψίθυρος
pou óla énas psíthyros ]
where all, a whisper )

που γίνεται κραυγή
pou yyínetai krauvgeé ]
(  where ((the whisper)) becomes a wail )

.

μιά γωνιά ζητῶ
mia goniá zeetó ]
a corner am seeking ((re~questing)) )

μέσα στον κόσμο αὐτόν που χάνεται
mésa ston kósmo auftón pou hánetai ]
with~in this cosmos ((world)) that is perishing )

μιά γωνιά ζητῶ
mia goniá zeetó ]
a corner am seeking ((re~questing)) )

μέσα στον κόσμο που χάνεται
mésa ston kósmo pou hánetai ]
with~in the cosmos ((world)) that is perishing )

χάνεται
hánetai ]
perishing )

.

στα μάτια μέσα που δακρύΖουν
sta mátia mésa pou dakryzoun ]
with~in the eyes that tear ((shed tears)) )

μέσα στα χέρια που ἐλπίΖουν
mésa sta héria pou elpízoun ]
with~in the hands that hope )

σε ἀληθινές
[ se aleethinés ]
in true )

κι ἀνθρώπινες φωνές
ki anthrópines phonés ]
and of anthrópon voices )

.

.

.

.

Διαφήμιση