«Α Υ Τ Ο»

Γιατί αὐτό 
…..

Γιατί Μου το κάνεις αὐτό

ἀγάπη Μου, γιατί τόση ἂρνηση

ὃπου ΕΙΜΑΙ Ἐσένα θα σκεφτῶ

Με πληγῶνει που θέλεις νά ‘ναι ὃλα

μια ἀνάμνηση

…..
(Χειμῶνας, 1998 ?)

Μέσα στον ἒρωτα ὑπάρχει (ἡ) ὑπό~σχεση, … μέσα στην ἀγάπη ὑπάρχει (ἡ) ἀ~λήθεια … ~ Noétis
ἀθέρας (( «ἀ~λε3ίΑ» ~}{~ ))  25-03-2007 @ 19:40
Διαφήμιση