«Γ Α Λ Α Ζ Ι Ο»

Το Μπλε  

κινηματοποιητικόΤο Μπλε ὑπάρχει.

Σαν χρῶμα.

Να μια μπλε καρέκλα.

Σαν Στοιχεῖο.

Κρυῶνω!

Το Κύμα εἶναι δροσερό.

Στη Θάλασσα.

Το μπλε μου καπέλλο … !!!

Κοίτα, να το μπλε καράβι!

Του Ὁρίζοντα.

Μέσ’ τα μπλε Σου μάτια.

–> (το σῆμα “μονοδρόμου” του “ὁδικού κώδικα”, μέσα σε μπλε πλαίσιο)

Ἀπό ἒνστικτο κατευθύνθηκα …

Πῶ – πῶ κίνηση !!!

Χορεῦεις ;

Σου πάει αὐτό το μπλε φόρεμα.

Ἂκου ;!

Καταλαβαῖνεις το πνεῦμα Μου ;

Ὁ Οὐρανός.

Πάνω ἀπό τον ἂνθρωπο.

Ὁ Πλανῆτης Μας Γῆ.


Το Μπλε εἶναι ΠΑΝτοῦ γιατί εἶναι Μέσα Μας.
(Καλοκαίρι, 1995?)

Μέσα στον ἒρωτα ὑπάρχει (ἡ) ὑπό~σχεση, … μέσα στην ἀγάπη ὑπάρχει (ἡ) ἀ~λήθεια … ~ Noétis
ἀθέρας (( «ἀ~λε3ίΑ» ~}{~ ))  25-03-2007 @ 19:38
Διαφήμιση