Μ (Ο) Ν (Ο) ~ Σ

Εἶσαι Μόνος 

μελοποιημένο
…..


Μα πως ἐφτάσαμε ὣς ἐδῶ

να μην πιστεύουμε Θεό

Περιπλανώμενοι στη Γῆ

να ψάχνουμε για μια Ζωῆ


Κι ἡ εὐτυχία κι ἡ χαρά

να εἶναι μόνο στ’ ὂνειρα

χωρίς ἐκτίμηση γι’ αὐτό

που εἶν’ ἡ ζωῆ μοναδικό


Εἶσαι μόνος και δεν θέλεις νά ‘σαι
κ’ ὑποφέρεις και φοβάσαι
Βγαῖνεις τα βράδια και δεν βλέπεις
πως δεν εἶν’ αὐτό που γυρεύεις


Κι ὃμως, ὁ Ἣλιος θε να βγεῖ

κάθε μέρα το πρωΐ

κι αὐτό δεν εἶναι ἀρκετό

θεωρεῖται … “νοητό”


Μεγάλα θαύματα στη Γῆ

Μεγάλη πράγματ’ ἡ Ζωῆ

μα μένουμε με τα “μικρά”

τα θεωροῦμε ὃλα κοινά (κενά)


Εἶσαι μόνος και δεν θέλεις νά ‘σαι
κ’ ὑποφέρεις και φοβάσαι
Βγαῖνεις τα βράδια και δεν βλέπεις
πως δεν εἶν’ αὐτό που γυρεύεις

.

( c. “1997”? or, “2007”? )

Μέσα στον ἒρωτα ὑπάρχει (ἡ) ὑπό~σχεση, … μέσα στην ἀγάπη ὑπάρχει (ἡ) ἀ~λήθεια … ~ Noétis
ἀθέρας (( «ἀ~λε3ίΑ» ~}{~ )) 25-03-2007 @ 19:21
Διαφήμιση