«Σ Η Μ Α Σ Ι Α»

Ἡ Σημασία 

κινηματοποιητικό…..


Τί σημασία ἒχει ἡ ὣρα ποια εἶναι

Τί σημασία ἒχει αν στο κρεβάτι Μου ΕΙΜΑΙ

Τί σημασία ἒχει αν Με ἀγαπᾶ

Τί σημασία ἒχει ἀφοῦ φεῦγει μακριά

Τί σημασία ἒχει αν Την ἀγαπῶ

Τί σημασία ἒχει αν τῶρα πονῶ

Τί σημασία ἒχει μια ἐπιλογή

Τί σημασία ἒχει αν εἶναι χωρίς ἐπιστροφή

Τί σημασία ἒχει ἓνας πόνος

Τί σημασία ἒχει αν Εἶσαι Μόνο~ς

Τί σημασία ἒχει μια βολή

Τί σημασία ἒχει ὃταν παῖρνει Μια Ζωῆ

Τί σημασία ἒχει να ἀναπνέεις

Τί σημασία ἒχει αν με κάθε ἀνάσα κλαῖεις

Τί σημασία ἒχει αν το τηλέφωνο περιμένω να κτυπὴσει

Τί σημασία ἒχει αν κοντά Μου γυρίσει

Τί σημασία ἒχει Μια ΟΝτότητα

Τί σημασία ἒχει μπροστά σε μια ΑΙωνιότητα

Τί σημασία ἒχει μια δυσκολία

Τί σημασία ἒχει ὃταν λείπει ἡ ΟΥσία

Τί σημασία ἒχει ν’ ἀνεβεῖς ἓνα βουνό

Τί σημασία ἒχει ὃταν θα πέφτεις στο κενό

Τί σημασία ἒχει ἡ ὣρα ποιά εἶναι

Τί σημασία ἒχει ἀφοῦ κοίτομαι


…..
(Χειμώνας, 1998 ?)

Μέσα στον ἒρωτα ὑπάρχει (ἡ) ὑπό~σχεση, … μέσα στην ἀγάπη ὑπάρχει (ἡ) ἀ~λήθεια … ~ Noétis
ἀθέρας (( «ἀ~λε3ίΑ» ~}{~ ))  25-03-2007 @ 19:50
Διαφήμιση