Τα ΣυνΗθιςΜέΝα

Τα Συνηθισμένα 
μελοποιημένο
…..


Πόσα (!) χρόνια θρανίο
μαθαῖνεις να μπεῖς στην γραμμή
κ’ ὓστερα, “σπίτι-γραφείο”
μαθαῖνεις πως βγαῖνει … ψωμί !!!


Παιρνούνε οἱ ὣρες και φεύγουν

και παίρνουν μαζί τους πολλά

κι ἂνθρωποι λένε πως ξέρουν

πως γνωρίζουν πολύ καλά

Και εἶναι και κάποιοι που λένε

“καλά … θα τό ‘θελα … ἀλλά … !”


Τα ἲδια ὃλοι προφέρουν
τα ἲδια ἀπό παλιά
ξεχνάνε πως ἦταν να παῖζουν
μ’ ἐρωτήματα σαν παιδιά

.

( c. “1997” )
Μέσα στον ἒρωτα ὑπάρχει (ἡ) ὑπό~σχεση, … μέσα στην ἀγάπη ὑπάρχει (ἡ) ἀ~λήθεια … ~ Noétis
ἀθέρας ( «ἀ~λε3ίΑ» ~}{~ )  25-03-2007 @ 19:13
Διαφήμιση